Adana Çarşı İcradan İhale ile Satılık İşyeri

Şehir:Adana
İlçe:Abonelere Özel Bilgi..
Kurum:Abonelere Özel Bilgi..
Dosya No:3070-
Cinsi:İşyeri
Açıklama:Adana Çarşı İcradan İhale ile Satılık İşyeri
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:100.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: **.09.2013 Saat : **:**
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: **.12.2020 Saat : **:**

İlan Metni :

***NDAN1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Aşağıdaki listede belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan 30 adet gayrimenkul listede belirtilen tarihlere kadar kiraya verilecektir. 2 Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: Şartname Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında şartname almak isteyenler, şartnameyi 100,00 TL karşılığında temin edebilirler. 3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale Belediye Encümen Salonunda *** Çarşamba günü, Saat***de, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen'i tamamen serbesttir. 4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç ***ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır. 5 - İsteklilerde aranılan belgeler: a - Gerçek kişiler için: TC. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi. b -Tüzel Kişiler için: ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı, 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti. istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname ve imza beyannamesi aslı. m İsteklilerin ihale günü en geç ***ye kadar belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir ve Tahsilat Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir. S.NOADRESİCİNSİADAPARSELM2YILLIK KIRA MUHAMMEN BEDEL(KDV HARİÇ ) GEÇİCİ TEMİNATKİRA SÜRESİ1Ayanbey Mah. Yeni Meram Caddesi Çınaraltı Restaurant Restaurant/ Kafe 16791-2-3-4-5-6-7Restaurant: 1.212 Toplam Alan: 4.556 60.000,001.800,0010 YIL2Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/DDükkan2053212,902400,0072,003 YIL3Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/EDükkan205329,301.800,0054,003 YIL4Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/FDükkan2053212,902400,0072,003 YIL5Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/GDükkan2053213,352.400,0072,003 YIL6Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/HDükkan2053213,352400,0072,003 YIL7Melikşah MahAkkonak Sokak No: 21/1Dükkan2053213,352.400,0072,003 YIL8Şeyh Sadrettin Mah.Turgutoğlu Sok. No: 13/CBüfe15,002.000,0060,003 YIL9Hacı Şaban Mah. Çağlayan Skile Mecidiye Sk.köşesi Büfe17,002.000,0060,003 YIL10Lalebahçe Mah. Lalebahçe Cad. No: 120Dükkan412.000,0060,00***11Gödene Mah. 17385 Cad. 151 Sok.No: 7/GDükkan273277Bodrum: 190 Zemin: 197 Toplam: 387 32.000",00960,005 YIL12Gödene Mah. 17385 Cad. 151 Sok.No: 7/EDükkan273277302400,0072,005 YIL13Gödene Mah. 17385 Cad. 151 Sok.No: 7/KFırın273277706.000,00180,005 YIL14Gödene Mah. 17385 Cad. 151 Sok.No: 7/IDükkan27327738,004.560,00136,805 YIL15Gödene Mah.150 Cad.Şaheser Sok.No:10/EMarket27327628024.000,00720,005 YIL16Gödene Mah.150 Cad.Şaheser Sok.No: 10/FDükkan27327620,0024.000,0072,005 YIL17Gödene Mah.150 Cad.Şaheser Sok.No: 10/HDükkan273276343.000,0090,005 YIL18Gödene Mah. 150 Cad.Şaheser Sok.No: 10/1Dükkan273276292.600,0078,005 YIL19Gödene Mah 150 Cad.Şaheser Sok.No: 10/JDükkan273276292.800,0084,005 YIL20Kalfalar Mah.Ertuğrulgazi Sosyal Tesisleri No.1Dükkan40321929,092.800,0084,00***21Kalfalar Mah.Ertuğrulgazi Sosyal Tesisleri No:2Dükkan40321917,192400,0072,00***22Şükran Mah. K.OtoparkAltı Altınçeşme Sk. No: 1*3 Dükkan27911122,002800,0084,00***23K. Kovanağzı Mah. Karalılar Cad. NO: 113/ADükkan277822490,0021.000,00630,0010YIL .24K. Kovanağzı Mah. Karalılar Cad. NO: 99/ADükkan277822124,005.250,00157,503 YIL25K. Kovanağzı Mah. Karalılar Cad. NO: 97/CDükkan27782262,002.600,0078,003 YIL26K. Kovanağzı Mah. Karalılar Cad. NO: 97/ADükkan27782262,002.600,0078,003 YIL27Kaşınhanı istasyon Mah. Söğütlü *** No: 4Dükkan14,001.500,0045,005 YIL28Kaşınhanı istasyon Mah. Söğütlü *** No: 5Dükkan18,001.700,0051,005 YIL29Kaşınhanı İstasyon Mah. Söğütlü *** No: 7Dükkan16,001.700,0051,005 YIL30Kaşınhanı Yeni Mah.Kalkınma Sokak No:30/CDükkan48,001400,0042,005 YILBasın-3070- www.bik.gov.tr - www.konyayenihaber.comResmi İlanlar: www.ilan.gov.tr