Adana Çukurova İcradan İhale ile Satılık VOLKSWAGEN Caddy 2000 Model Kamyon-Kamyonet

Şehir:Adana
İlçe:Çukurova
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/9078 Es
Cinsi:Kamyon-Kamyonet
Marka:Volkswagen
Model:Caddy
Açıklama:Adana Çukurova İcradan İhale ile Satılık VOLKSWAGEN Caddy 2000 Model Kamyon-Kamyonet
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:13.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.500,00 TLSatış Tarih: 13.04.2011 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.500,00 TLSatış Tarih: 18.04.2011 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2009/9078 Es. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 13.04.2011 günü saat 11:00-11:10 arası (Sonbev Mrk. Otopark Yediemin Deposu) Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:l Cukurova/ADANA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 18.04.2011 günü aynı yer ve saatte 2. Artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40'nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % (18) oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur 21/03/2011 Takdir Edilen Değeri Adedi Cinsi Niteliği ve^Onemli Özellikleri Lira 13.000.00- TL 1 Kamyonet 01 UY 668 plaka sayılı, (Kapalı Kasa) Volksvvagen Marka, CADDY 1.9 SD tipi 2000 Model, beyaz(kirli) renkli, 1Y874220 motor nolu, Dizel WV1ZZZ9KZYR527991 şase nolu Hususi, 3 koltuklu, yük nakil aracı Not: Kontak var, ön tampon sağ tarafı çok darbeli, motor kaputu üstü darbeli, teyp yok, yakıt yok, muhtelif yerleri çizik (BAS|N ç_ 11Q7) ^^^1^^^