ADANA İcradan Satılık Araç

Şehir:
İlçe:
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/1793 TLMT
Cinsi:Diğer
Marka:MERCEDES
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:ADANA İcradan Satılık Araç
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:75.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 28.04.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 03.05.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

T.C. CEYHAN/ADANA İCRA DAİRESİ1 NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2009/1793 TLMT Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 28.04.2010 günü saat 10.00-10.10 da Özdemir Sabancı Bulvarı B.Mangıt Yolu Üzeri, incioğlu Yediemin Deposu Ceyhan/Adana'da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 03.05.2010 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden Damga vergisinin, % 18 oranında KDV.nin teslim ve tescil masraflarının alıcıya, tellaliye harcının ise malı satılana ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; tebliğ yapılamayan ilgililere İİK.nun 127. maddesi gereğince tebliğ yapılamayan ilgililere bu ilanın tebliğ yerine geçeceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 30.03.2010 Takdir Edilen Değeri YTL Adet Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 75.000,00 1 31 DA 036 plakalı, 2005 model, Mercedes-Benz marka Çekici, 1840 LS 4X2 3600 tipli, 457937 00062502 Motor No'lu, NMB375408 12043457 Şasi No'lu Yeşil Sarısı renginde ÇEKİCİ (İİK m.114/1,114/3) *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. B: 22466