Adana Kozan İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Adana
İlçe:Kozan
Kurum:KOZAN MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2010/3
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Adana Kozan İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:202.560,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):101.280,00 TLSatış Tarih: 18.01.2011 Saat : 09:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):101.280,00 TLSatış Tarih: 28.01.2011 Saat : 09:00

İlan Metni :

T.C. KOZAN MAHKEME SATIŞ MEMÜRLÜĞU'NDAN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/3 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adeti, evsafı; Mülkiyeti LAMİ ÖZKUL ve arkadaşlarına ait olup Kozan ilçesi MAHMUTLU MAHALLESİ DÖŞEME YOLU MEVKİİNDE kain 225 ADA 18 parsel sayılı, tarla cinsli, şehir merkezinde bulunan, düz bir arazi yapısına sahip, 10128 m2 miktarındaki taşınmaz m2 si 20,00 TL. den toplam 202.560,00 TL. muhammen bedel ile Tufanpaşa mahallesi, İmar Sokak 8/1 nolu binada (Saygılı iş hanının güney bitişiğindeki belediyeye ait binanın birinci katı) açık artırma usulü satılacaktır. -Satış 18/01/2011 Salı günü saat 09.00 - 09.10 arasında Kozan Belediyesine ait Tufanpaşa mahallesi İmar Sokak 8/1 nolu binada açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıca çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 28/01/2011 Cuma günü aynı yerde aynı saatler arası ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayri menkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyeninin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 4,95 ihale pulu ve % 18 KDV alıcıya aittir. Tapu harcının % 16,5'i alıcıya diğer % 16,5'i mirasçılara aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayri menkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/3 nolu satış dosyası için memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. NOT: İşbu taşınmaz satış ilanı tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine de kaim olmak üzere ilan olunur. 29/11/2010 (İc.İf. K.I26) (*) İlgiller tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (www.bik.gov.tr) Basın : 82530