Adana Seyhan İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Adana
İlçe:Seyhan
Kurum:2.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2005/4396 Esas
Cinsi:Arsa
Açıklama:Adana Seyhan İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:655.430,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):327.715,00 TLSatış Tarih: 28.09.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):327.715,00 TLSatış Tarih: 08.10.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. Adana 2.İcra Müdürlüğü'nden Taşınmazın Açık Artırma İlanı Dosya No:2005/4396 Esas Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Adana ili Seyhan ilçesi Seyhan 1.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Uçakalanı Mah. 2699 Ada 13 Parsel 3 Cilt 265 Sa/a 1413/15543 Arsa Paylı C Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm İş Yeri-Asma Katlı niteliğindeki Taşınmaz Uçaklanı Mah. (Yeşiloba Mah.46067 Orta ölçekli metal Sanayi Sitesi) C-Blok No:3 Seyhan/Adana adresindedir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ: Asma Katlı iş yerinin doğu cephesinde 2 katlı büro kısmı bulunmakta olup, batı tarafı atölye tipi tek katlı, prefabrik betonarme kolunlu, çelik çatılı, sandiviç panel (trapez sac)örtülüdür. Büro: 2 katlı yapı betonarma karkas tarzında inşa edilmiş içi dışı sıvalı zeminleri seramik ve mermer kaplamalı duvarlar alçı saten tuvalet gurubu fayans kaplamalıdır.Pencereler Pvc.Bodrum katta 80m2'lik depo kısmı bulunmaktadır. Büro kısmı zeminde 160m2 ve 1.katta 160m2 olmak üzere toplam 320m2 dir. Bodrum ile birlikle toplam 400m2'dir. Yapının halihazır durumu ile mahalli rayiçlere ve bugünkü alım satım fiyatı 130.000,00-TL'dir Atölye: olarak kullanılan batı tarafındaki tek katlı prefabrik betonarme kolonlu üzeri çelik çatılı, trapez sac kaplamalı içi dışı sıvalı zemini boton ve batı tarafı büyük demir kapılıdır. Atölyenin oturum alanı 1253m2)dir. Atölyenin halihazır durumu mahalli rayiçlere ve bugünkü alım satım fiyatı 280.000,00-TL'dir. Atölye içerisinde Kreyn (Vinç) tesis edilmiş olup, mahalli rayiçlere göre 50.000,00-TL'dir. Atölye için 200 kvat lık trafo ve panosu tesis edilmiş olup, mahalli rayiçlere göre 40.000,00-TL'dir. Zemin: Taşınmazın bulunduğu yer mevkii hali hazır kullanış durumu, ulaşım şekli imar planındaki konumu, hususları göz önüne alındığında borçlunun hissesine isabet eden 1413x110= 155.430,00-TL Gayrimenkul üzerindeki arsa payı dahil, Zemin, Büro, Trafo, Kreyn toplamı 655.430,00-TL dir. Taşınmaz Toplam 655.430,00-TL değer üzerinden satışa çıkartılmıştır. İMAR DURUMU: Adana Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 25.07.2005 Tarih ve sayılı imar çapında konu parselin küçük Sanayii alanı E=1.00 yoğunluklu yapı nizamı olduğu görülmektedir. Satış şartları: 1- Taşınmazın 1.Satışı 28.09.2010 Tarihinde Salı günü 10:00 ile 10:10 saatleri arasında Adana Yeni Adliye Binası 5 Kat 408 Nolu odada açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu, satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Taşınmazın 2.Satışı 08.10.2010 Tarihinde Cuma günü saat 10:00 ile 10:10 saatleri arasında Adana Yeni Adliye Binası 5 Kat 408 Nolu odada açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların alacağını ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %18 K.D.V. Damga vergisi alıcaya aittir. Tellaliye, ihale bedelinden alınır. Tapu alım satım harcının 1/2 si ihale alıcısından 1/2 si satıcıdan alınır. Tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş aynından doğan vergi borcu satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgileri (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gide riere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK;130 Maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca geçen günler için hesap olunacak temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı ilgilerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin ADANA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2005/4396 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (IİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, örnek No:27 Not: İşbu taşınmazın açık artırma ilanı, tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ mahiyetindedir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. B.55260