Adana Seyhan İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Adana
İlçe:Seyhan
Kurum: 4. İCRA MÜDÜRLÜGÜ
Dosya No:1998/2 Esas
Cinsi:Arsa
Açıklama:Adana Seyhan İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.037.295,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.018.647,50 TLSatış Tarih: 30.04.2012 Saat : 10:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.018.647,50 TLSatış Tarih: 10.05.2012 Saat : 10:10

İlan Metni :

ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA N0:1998/2 Esas SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: TAPU KAYDI: Adana ili, Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı köyü ( mahallesi) 12249 ada, 12 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı 16.173.07 m2 olup borçluların hissesi tamdır. İMAR DURUMU: Taşınmaz Seyhan Belediyesi Emlak Müdürlüğünün 13.01.2012 tarih ve 15.03/109.03 392 sayılı yazısında adı geçen parselin imarının konut dışı kentsel çalışma alanı TAKS =0.70 ; 2.4 yoğunluklu h= 30,50, sanayi alanı TAKS =0.50; 6=2.00yogunl.uklu H=24,50 imar yolları olduğu bildirilmiştir. ÖZELLİKLERİ: Adana ili, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı köyü (mahallesi) 12249 ada. 12 parselde tapuya kayıtlı taşınmaz Sarıhamzalı mah. T.Cemal Beriker Bulvarı Ford Otosan Bayisinin doğu Bitişiği Seyhan Adana adresinde bulunmakta olup; taşınmaz D 400 karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Satışına karar verilen Sarıhamzalı köyü, (mahallesi) 12249 ada. 12 parsel 16.173.07 m2 olup; borçlulardan müteveffa Mübahat Akgün mirasçılarının 250/60832 hissesine 66.47 m2. diğer borçlu Semih Akgün'ün 60207 60832 hissesine 16.006.90 m2 ve diğer borçlu Serpil Tuna' nın 375 60832 nolu hissesine ise 99,70 m2 düşmektedir. Sarıhamzalı köyü 12249 ada 12 parselde kayıtlı parsel üzerindeki yapılar uzun zamandan buyana kullanılmadığından atıl vaziyette kalmış olup; taşınmaz üzerinde bulunan binaların bakımı yapılmamış olması nedeni ile bilhassa çelik kontrüksiyon çatı ve çinko kaplamaları yer yer bozulmuş çürümüş, sökülmüş, bir kısım duvarlar yıkılmış olup. yeterli koruma bulunmadığı için elektrik tesisatında, panolarda bulunan bir kısım malzemeler çalınmıştır. Taşınmaz üzerindeki tüm binalar kısmen yıkılmış, kapı penceresi sökülmüş durumdadır. Taşınmaz üzerindeki Giriş kontrol odası 6 m2 alanlı 3-A sınıfında yapıdır. Kantar Odası zeminde 67 m2 olup; 3-A sınıfında yapıdır. İdare binası zeminde 209 m2 olup; 3-A sınıfında sapıdır. Tarak Makineleri binası 1969 m2 olup; 2-B sınıfında yapıdır. VVater, bobin fitil Makineleri binası 3425 m2 olup; 2-B sınıfında yapıdır. Trafo binası. 175 m2 olup; 3- A sınırında yapıdır, iplik depo binası 390 m2 olup; 2-A sınırında yapıdır. Klima Binası 600 m2 olup; 2-B sınıfındadır. Cer makineleri binası 1600 m2 olup; yapı 2-A sınıfındadır. Harman Hallaç Binası. 1680 m2 olup: 2-Asınıfındadır. Yemekhane binası 120 m2olup; yapı 2 A sınıfındadır. Atölye Binası 108 m2 olup; yapı 2-A sınıfındadır. Depo fitil açma- pres binası 880 m2 olup; Yapı 2-A sınıfındadır. Depo binası parselin güneyinde natamam yapı durumunda olup; duvarları kısmen yapılmış üzeri ise açıktır. Saha betonu ise kısmen beton kısmen topraktır. Satılmasına karar verilen taşınmaz üzerindeki tüm bina ve yapıları uzun zamandan beri kullanılmadığından atıl vazıyette kalmış olup; kullanılanlaz durumdadır. Taşınmaz üzerindeki tüm bina ve yapıların toplam değeri 702.000.00 TL dir. Taşınmaz üzerindeki makine ve tesisatın önemli parçaları hırsızlar tarafından sökülüp çalınmıştır. Elektrik panoları içindeki Dir çok ünite sökülmüştür. Makineler ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurda halindedir. Mevcut makine ve tesisatta 7 adet Schaltpan 107C marka Bobin aktarma makinası, 7 adet Ingolstadt marka Fitil makinası, 2 adet VVhittin marka fitil makinası, 26 adet Ingolstadt marka tarak makinası, 13 adet Rieter marka Tarak makinası. 6 adet MKF. marka vvater iplik makinası. 17 adet Ingolstadt marka VVater iplik makinası, 10 adet Merzoli marka VVater iplik makinası, 1 adet Hidr balya presi, 1 adet hergeth marka Açma makinası, 1 adet liergeth marka harman hallaç makinası, 1 adet Tarkoç marka Mek. Tır kant. 80 t, ve 1 adet hergeth marka Elektrik panosu vardır. Ancak tüm makinalar hurda ve kullanılamaz durumda olup mahalli rayiçlere göre değeri 41.450.00 TL dir. Taşınmazın arsa değeri ise Sarıhamzalı köyü (mahallesi) 12249 ada 12 parselin D-400 karayolu üzerinde olması, belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetinden yararlanıyor olması gibi özellikleri de değerine olumlu etki etmektedir. Ancak arsanın yola olan cephesinin çok dar olması, yol kotundan düşük olması ile taşınmazın hisseli olması değerini olumsuz etkilemektedir, taşınmazın arsa degerinjn m2 si 80 TL den * 16.173.07 m2 olmak üzere toplam 1.293.845,60 TL dir. MUHAMMEN BEDELİ 2.037.295,60 TL olup; makine, teçhizat, arsa ve bina değerleriyle birlikte satılacaktır SATIŞ ŞARTLARI : 1. Taşınmazın 1. Satışı 30.04.2012 pazartesi günü saat 10.10 -10.20 arası Adana Adliyesi 5.kat 408 nolu odada açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve öncelikli alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 10.05.2012 Perşembe günü saat 10.10-10.20 arasında yine Adana adliyesi 5.kattaki 408 nolu odada ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40 ı ile satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. % 18 KDV. resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları,, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler, tellaliye harcı ve cezaları satış bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise İİK'.nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilir. Taşınmaz aynı yasa hükmünce yeniden satışa çıkarılarak İİK. nun 129/2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği verilebilir. 6. Satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe.gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenler için ise iş bu satış ilanı İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüzün 1998/2 esas sayılı dosya numarası ile icra müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. ol.unur. (İc.İf. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr (Basın:15557)