Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Adana
İlçe:Yüreğir
Kurum:YUREGIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya No:2017
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:14.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:30

İlan Metni :

YUREGIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1-Yüreğir İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıda dökümü bulunan Gayrimenkullerin 2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile Satışı yapılacaktır. 2- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin dökümü. TAHMİNİ GEÇİCİ BEDEL(TL) TEMİNAT 3- İhale Tarihi 21/03/2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Belediye Zabıta Müdürlüğü içerisinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır. 4- İhaleye katılmak isteyen taliplerin tekliflerini ihale saatinden 1 (bir) saat öncesi Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 250.00 TL ile temin edilebilir. Her Gayrimenkul için teklifler ayrı ayrı verilecektir. 6- Geçici Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul olunacaktır. a) Tedavüldeki Türk Parası b) 2886 sayılı D.İ.K. 26 ve 27 maddesine göre düzenlenmiş banka teminat mektupları 7- İhaleyi kazanmayanların teminatı iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli taahhüdünde vazgeçemez, vazgeçildiğinde geçici teminat irat kaydedilir. 8- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER Gerçek Kişiler : a) TC. Kimlik Numarası veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi b) Tebligat adresi c) Temsil durumunda vekâletname aslı Tüzel Kişiler: a) Ticaret sicil tasdiknamesi b) Yetki Belgesi c) Yönetim Kurulu kararı d) Tüzel Kişiliği temsil eden kişilerden vekâletname aslı e) İstekli ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi veya Ortaklık Sözleşmesi 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10- Posta ile yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de (BASIN 565538) www.bik.gov.tr 1YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1367872.0051.0045,000.00-TL1,350.00-TL2YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1381920.0051.0047,000.00-TL1,410.00-TL3YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1399850.0060.0051,000.00-TL1,530.00-TL4YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1400800.0060.0048,000.00-TL1,440.00-TL5YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1401810.0060.0049,000.00-TL1,470.00-TL6YÜREĞİRALİ HOCALIARSA14051,058.0050.0053,000.00-TL1,590.00-TL7YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1436818.0060.0049,000.00-TL1.470.00-TL8YÜREĞİRALİ HOCALITİCMERKEZİ14402,578.0075.00193,000.00-TL5,790.00-TL9YÜREĞİRALİ HOCALIARSA16731,859.2965.00121,000.00-TL3,630.00-TL10YÜREĞİRALİ HOCALIARSA16741,884.5665.00123,000.00-TL3,690.00-TL11YÜREĞİRALİ HOCALIARSA16751,323.9565.0086,000.00-TL2,580.00-TL12YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1676672.7565.0044,000.00-TL1,320.00-TL13YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1677532.6565.0035,000.00-TL1,050.00-TL14YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1678916.1465.0060,000.00-TL1,800.00-TL15YÜREĞİRALİ HOCALIARSA16791,228.2165.0080,000.00-TL2,400.00-TL16YÜREĞİRALİ HOCALIARSA16801,107.2565.0072,000.00-TL2,160.00-TL17YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1681601.0665.0039,000.00-TL1,170.00-TL18YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1683801.3265.0052,000.00-TL1,560.00-TL19YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1684261.3465.0017,000.00-TL510,00-TL20YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1685244.5065.0016.000,00-TL480.00-TL21YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1686571.4165.0037,000.00-TL1,110.00-TL22YÜREĞİRALİ HOCALIARSA1687143.0365.009,000.00-TL270.00-TL23YÜREĞİRBELÖRENBAHÇE582410.0040.0017,000.00-TL510.00-TL24YÜREĞİRKARŞIYAKAARSA504623134.001000.00134,000.00-TL4,020.00-TL25YÜREĞİRKİREMİTHANEARSA103827123.00800.0099,000.00-TL2.970.00-TL26YÜREĞİRNACARLI(KAŞLICA)TARLA5048,120.0015.00634,000.00-TL19.020.00-TL27YÜREĞİRTUZSUZOĞLUKERPİÇ EV VE ARSA 52328.0050.0017,000.00-TL510.00-TL28YÜREĞİRTUZSUZOĞLUKERPİÇ EV VE ARSA 70124.0050.006,000.00-TL180.00-TL29YÜREĞİRTUZSUZOĞLUKERPİÇ EV8017.0050.00850.00-TL25,50-TL30YÜREĞİRCUMHURİYETARSA99055423,00600.0014,000.00-TL420.00-TL