ADİYAMAN 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Adıyaman
İlçe:Merkez
Kurum:2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/536
Cinsi:İşyeri
Açıklama:ADİYAMAN 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:87.391,48 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):43.695,74 TLSatış Tarih: 06.08.2010 Saat : 09:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):43.695,74 TLSatış Tarih: 16.08.2010 Saat : 09:00

İlan Metni :

T.C. ADİYAMAN 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2008/5*6 Tal. TAŞINMAZIN AflK ARTIRMA İLANI Sıtrinasma karar vtriltn U?m»»un ciari. Bildiği.kıymeti, adedi, eoemii özettikleri l 1 - TAPU KAYDİ : Adıyaman ili merkez hoca Ömer mah. 257 Ada 35 Parsel 2 kat 9 nolu bağımsız bölüm büro ÖZELLİKLERİ : Büro yaklaşık 85 metrekare olup 2 oda 1 salon antre wc, mutfaktan oluşmakta zemin döşemesi fayans doğramalar pvc kapılar ahşap duvarlar plastik boyalıdır. Yapı 3. sınıf B gurubu olup 10 yaşındadır. İMAR DURUMU i tapuya kayıtlı yol elektrik su vb hizmetlerden faydalanmaktadır. Sat» Saati : 09:00-09:10 Arası Muhammen Bedeli : 87391,48 YTL Satış Şartlan 1 -Satış 06.08.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında İcra Müdürlüğü önündeki koridorda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 16.08.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhünlı alacaklıların alacakları toplamım, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ıru bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20*si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre veriletilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K.D.V alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve fflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %I0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 5 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK b.126i l*)İlpKler tabiri* irtifak hakkı safaipkridt dahildir. fj.: 43211