ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:İzmir
İlçe:Aliağa
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/1093 TAL
Cinsi:Arsa
Açıklama:ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:65.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.500,00 TLSatış Tarih: 15.06.2010 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.500,00 TLSatış Tarih: 25.06.2010 Saat : 15:00

İlan Metni :

ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜMDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/1093 TAL Gayrimenkulun tapu kaydı, cinsi, evsafı ve kıymeti: TAPU KAYDI: izmir İli. Aliağa İlçesi, Aşağışakran Köyü. Bozburun mevkii. 96 ada, 10 parselde kayıtlı 1/12 arsa paylı C Blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız dubleks mesken vasıflı taşınmaz. İMAR DURUMU: Yenişakran Belediye Başkanlığının 19/04/2010 tarihli yazılarında taşınmaz gayrimenkulun bulunduğu alanda imar durumu taban alanı %15. kat alanı kat sayısı %30 bina yüksekliği 6.5 m. kat adedi 2 dir. 1.TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz: Aliağa ilçesi, Aşağışakran, Bozburun mevkii. Sayfiye Mahallesi, 24 M 2 d pafta, 96 ada, 10 parselin C Blok zemin kat 1 numarasında kayıtlı yazlık olarak kullanılan tespite konu dubleks bina temeli site içerisinde ikiz blok olarak nitelendirilen projelere göre, bodrum kat üzeri yani subasmanı tamamlanmış halde, Yenişakran yerleşim alanına ve alışveriş yapılabilecek çarşı pazara çok uzak bir mesafededir. Denize sıfır, ulaşım ancak özel araçlarla yapılabilmektedir. Toplu taşım araçları da yakınından geçmemektedir. Sitenin cephe olduğu planına uygun olarak açılan yol satıh asfaltlıdır. Sitenin içi tanzim edilmemiştir. Sitenin suyu mevcut olup diğer tarafı denİ2e cephelidir. Davaya konu blok denize cepheli ancak TEMEL VAZİYETİNOEDİR. Yenişakran Belediyesi'nce 1990 yılında inşaat ruhsatı verilmiş ancak gayrimenkul anlaşmazlık nedeniyle bitirilememiştir. Aradan 17 yıl geçmesi nedeniyle temel yıkılmaya başlamıştır. Yıkılıp yeniden yapılması gBrekmektedir. Ancak sitenin ortasında olması, arazinin de çok meyilli oluşu inşaatın yapımını çok zorlaştırır. MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmazın tamamının değeri 65.000-TL olup, belirtilen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın birinci satışı 15/06 /2010 günü, saat 15:00 ile 15:10*da Aliağa İcra Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 25 /06 /2010 günü saat 15:00 ile 15:10ya Aliağa icra Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İİk.md. 130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.md. 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK. m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1093 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.04.2010 İİK.md.126 (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 (Basın: 29733)