Ankara Akyurt İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Ankara
İlçe:Akyurt
Kurum:AKYURT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/181 Tal
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Ankara Akyurt İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.452.750,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.226.375,00 TLSatış Tarih: 17.01.2011 Saat : 16:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.226.375,00 TLSatış Tarih: 27.01.2011 Saat : 16:00

İlan Metni :

T.C. AKYURT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2009/181 Tal. TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI TAPU KAYDI: Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıklıhisar Köyü, Taşlıgüney Mevkii, 1646 Ada,10 Parsel 16080 m2 alanlı arsanın tamamı. İMAR DURUMU : Balıkhisar mahallesi, 1646 ada, 10 nolu parsel sanayi ve depolama alanı emsal=1.00 Hmax:serbest imar parselidir. MAHALLİ DURUMU: Satışa konu taşınmaz, Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıklıhisar Köyü, Taşlıgüney Mevkii, 1646 Ada,10 Parsel ve Parsel üzerinde faaliyetine devam eden fabrika binası ile bina eklentilerini bulunduğu 16080 m2 alanlıdır. Satışa konu taşınmaz arsa olup, imar planı dahilinde belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve ayrıca Ankara - Akyurt Karayoluna 400 metre mesafededir. Konu parselin etrafında tavuk üretim tesisi, mobilya fabrikası, tekstil sanayi, akaryakıt satış istasyonları ve parselin yakınlarında iskan amaçlı toplu konut ve toplu konut yaşam projesine uygun dubleks-tribleks ve çok katlı yapılar, yaz kış oturulan toplu konut siteleri, ferdi bahçeli konutlar mevcuttur. Satışa konu taşınmazın bölgesinde artan konut ve işyeri nedeniyle arsaya olan talep artarak fiyatların yükselmesine neden olduğundan m2birim değeri 100,00 TL'dir.Satışa konu taşınmaz etrafının tel çit ile çevrili üzerinde 3.940,00 m2 alanlı prefabrik betonarme sistemle ve çelik konstrüksiyon bitişik nizamlı çeşitli çelik konstrüksiyon imal atölyesi ve çalışanlar için iki katlı idari ve sosyal bölümlerin bulunduğu bina inşa edilmiş, çatı üzeri alüminyum paneli kaplı olan binanın zemin döşemesi beton A idari binanın zemini ise karolaminat, duvarları saten boya,tavan ise plastik boyadır.Binanın 2009 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı birîm maliyet ve aynı yılın serbest piyasa rayiç değerlerine göre m2 birim değerinin 250,00 TL olduğu binaların kullanım sırasında bakım onarım dikkate alındığında yıpranma payının %15 oranında olduğu tespit edilmiştir. KIYMETİ: Satışa konu taşınmazın toplanı muhammen bedeli: 2.452.750,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI 1 .Satışa konu taşınmazın 1.satışı 17.01.2011 Pazartesi günü saat: 16.00-16.10 saatleri arasında, Akyurt İcra Müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile taşınmazın 2.Satışı 27.01.2011 Perşembe günü 16.00-16.10 saatleri arasında yine Akyurt icra Müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmezse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki; arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere kendisine mehil verilebilir. %o4,95 İhale damga resmi,% 1,65 alıcıya düşen tapu harcı v.s. masrafları ile %18 KDV alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, gayrimenkulun aynından kaynaklanan birikmiş vergiler, satış bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-İhaleye katılıp da ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede asılı olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği masrafı kendisine ait olmak üzere gönderilecektir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2009/181 Tal. Nolu dosya ile Müdürlüğümüze başvurmaları, tebligat yapılamayan veya tapuda adresleri bulunmayan ilgililere tebligat yerine de kaim olmak üzere ilan olunur. B: 78623 www.bik.gov.tr