Ankara Çankaya İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Çankaya
Kurum:T.C. ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2016/126
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Ankara Çankaya İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:574.060,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):287.030,00 TLSatış Tarih: 14.03.2017 Saat : 09:45
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):287.030,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 09:45

İlan Metni :

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNA İZAFETEN ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/126 SATIŞ Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İli Çankaya ilçesi Yakup Abdal Mahallesinde kain Tapunun 240 Parselinde kayıtlı 1.140,00-m2 yüzölçümünde Tapu kaydında Bağ ve Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz % 25 Eğimli olup, Aziz Altınpınar Ortaokulunun Güney Sınırından dereye doğru uzanmaktadır. Taşınmazın yanına kadar ulaşım imkanı mevcuttur. Belediye Hizmetlerinden yararlanacak konumdadır. Ayrıca taşınmazın doğusunda Gecekondu tarzı yapılar mevcuttur. Yakınlarda okul, Cami, ve Ticari yerler vardır. Ankara Şehir Merkezine 14-Km uzaklıktadır. Nato Yolu Caddesine ise 150-m, mesafede olup, taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Yüzölçümü: 1.140,00 m2 Arsa Payı: Tamamı imar Durumu: Çankaya Belediye Başkanlığının 10/08/2015 Tarih ve 28488 Sayılı yazısında 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 Tarih ve 525 Sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım imar Planı kapsamında kaldığı bildirilmiştir. Kıymeti: 142.500,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1.Satış Günü: 14/03/2017 günü 09:45 - 09:55 arası 2.Satış Günü: 14/04/2017 günü 09:45 - 09:55 arası Satış Yeri: 2 Nolu Mezat Salonu -Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye /ANKARA 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İli Çankaya ilçesi Yakup Abdal Mahallesinde kain tapunun 1439 Parselinde kayıtlı, 1.140,00-m2 yüzölçümünde Bağ vasıflı taşınmaz yakup Abdal Köyüne giderken sağ tarafta bulunan Aziz Altınpınar Ortaokulunun güneybatı tarafında Nato Caddesinin 750-mt Batısında ve batıya doğru % 30 eğimli yamaçtan inilerek taşınmaza ulaşılmaktadır. Üzerinde ekonomik değeri olmayan Kavak, Söğüt ve Kuşburnu gibi bitkiler bulunmaktadır. Taşınmazın 100-mt kadar doğusunda Gecekondu tarzı yapılar mevcuttur. Ankara Merkeze 14,00-Km, uzakta ve ulaşım imkanı yok elektrik ve su temin edilebilecek durumda değildir. Taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Yüzölçümü: 1.140,00 m2 Arsa Payı: Tamamı imar Durumu: Çankaya Belediye Başkanlığının 10/08/2015 Tarih ve 28488 Sayılı yazısında 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 Tarih ve 525 Sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığı bildirilmiştir. Kıymeti: 74.100,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. ISatışGünü: 14/03/2017 günü 10:00-10:10 arası 2.Satış Günü: 21/04/2017 günü 10:00 -10:10 arası Satış Yeri: 2 Nolu Mezat Salonu -Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye /ANKARA 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara ili Çankaya İlçesi Yakup Abdal Mahallesinde kain tapunun 1716 Parselinde kayıtlı, 10.319,00-m2 yüzölçümünde Tarla vasıflı taşınmaz kayak merkezine giderken sağ tarafta eski köy alanına yaklaşık 2-km güneydedir. Etrafında hobi bahçesi olarak yapılmış yerler mevcuttur. Taşınmaz içinde her hangi bir muhdesat yoktur. Parselin bir bölümü tel örgü ile çevrilerek hobi bahçesi haline getirilmiştir. Bahçede yaklaşık 5 yaşlarında 45 adet meyve ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın zemini Kısmen taşlı vaziyettedir. Ulaşım İmkanı özel araç dışında yoktur. Taşınmaz üzerindeki tel çit ve ağaçların değerine toplam; 6.515,00-TL, değer takdir edilmiş olup, taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Yüzölçümü: 10.319,00 m2 Arsa Payı: Tam imar Durumu: Çankaya Belediye Başkanlığının 10/08/2015 Tarih ve 28488 Sayılı yazısında 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2007 Tarih ve 525 Sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığı bildirilmiştir. Kıymeti: 574.060,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1 .Satış Günü: 14/03/2017 günü 10:15-10:25 arası 2.Satış Günü: 14/04/2017 günü 10:15 - 10:25 arası Satış Yeri: 2 Nolu Mezat Salonu -Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye /ANKARA Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/126 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/01/2017 (liKm. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. İlanlarwww.ilan.gov.trde www.bik.gov.tr B-541986