Ankara Etimesgut İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Etimesgut
Kurum:T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Dosya No:2013/13468
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Ankara Etimesgut İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:15.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.500,00 TLSatış Tarih: 19.11.2013 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.500,00 TLSatış Tarih: 26.11.2013 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI I- Satışı Yapılacak Gayrimenkul, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mah.l. Etap 46788 Ada l.nci parsel imarlı A Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm (konut) Etimesgut/ANKARA adresindedir. 2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulun Vasıfları: Ankara İli Etimesgut İlçesi Bağlıca mahallesi 46788 Ada l.nci parselde 178/14312 m2 arsa payı üzerinde S.S Atak Yuvam Konut Yapı Kooperatifinde Zemin katta 1 nolu 3+1 dairedir. Dairenin kaba işçiliği ve dış cephe tamamlanmış, ancak mutfak dolapları ısınma tesisatları yapılmamış iç duvarlar boyalı, camlar takılı salon ve odaların zeminleri şap beton, bahçe düzenlemesi yapılmamıştır.Asansör yeri hazır yapılmamıştır. Halihazırda herhangi bir çalışma yoktur. 3-) Gayrimenkulun artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonunca 200.000,00 TL rayiç değer tespiti yapılmıştır. 4-) Aranılan Teminatın Nev'i ve Miktarı : Teminat tutarı rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 15.000,00-TL teminat istenmekledir. Teminat olarak para, banka teminat mektupları. Hazine tahvil ve bonoları ile Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Verilecek Teminatın esham ve tahvilat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir. 5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve süre : Teminat, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine en geç satış günü saat 12.00' ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak, aynı saate kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibrazı gerekmektedir. 6 ı İhalenin Yapılacağı Yer.Güıı.Saai Gayrimenkulun satışı 19.11.2013 tarihinde saat 15.00'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ihale salonunda. Hükümet Meydanı Ulus/ANKA K A adresinde yapılacaktır. 7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkul lcre biçilen rayiç değerin % 75'ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhani olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak ttı.ı rafları karşılamadığı takdirde, en çek artıranın taahhüdü baki kalmak şarlıyle 7 gün daha uzatılarak 26.11.2013 tarihinde aynı mahalde ve laatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır. 8-) Gayrimenkulun Satış Şartnamesi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilı ceği gibi www.avclh.gov.tr (satış ilanları) internet adresinden de görülebihı Hangi Masrafların Alıcıya Ail Olduğu Satış peşin bedelle yapılacak olup. İlci türlü tap'u harcı. Katma Değer Vergisi, Damı Har alıcı tarafından ödenecektir. I0-) İşbu ılanm tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer İle tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ leyen ilgililere de tebliğ verme kaim olacaktır. İlan' ıhım ir. KASIN-13468 (www.blk.nov.tr) Resmi ilanlar vvvv^.ilan.gov.tr'de.