Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Haymana
Kurum:HAYMANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/49 Talimat
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:195.400,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):97.700,00 TLSatış Tarih: 14.12.2010 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):97.700,00 TLSatış Tarih: 24.12.2010 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. HAYMANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/49 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. 2378 NOLU PARSEL: Ankara İli Haymana ilçesi Culuk Köyü Kavurmacı mevkiindedir. Tarla vasfında olup orta verim vasıflı kuru tarım arazisidir. Toplam yüzölçümü 195.400,00 m2 dir. Muhammen bedeli: 195.400,00 TL'dir. Satış Şartları 1-Satış 14.12.2010 Salı günü saat 10.30 -10.40 'a kadar Haymana Adalet Sarayı Mezat Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa bu alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını, muhammen bedelin % 40'ını ve satış masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.ihale damga vergisi, % 18 K.D.V., tapu harç ve masraflarının 1/2 si alıcıya aittir.Tellaliye harcı ve Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillere teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hiçbir hükme gerek kalmaksızın müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için memurluğumuzda açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alacaklıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/49 talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları. 7- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılmaması ve adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilanen tebliğ olunur. (ic.İf.K. 126) (*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B:74607 (www.bik.gov.tr)