Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Haymana
Kurum:Haymana İcra Müdürlüğü
Dosya No:2010/49 Tal
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:195.400,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):97.700,00 TLSatış Tarih: 14.12.2010 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):97.700,00 TLSatış Tarih: 24.12.2010 Saat : 10:30

İlan Metni :

icra ı ------Haymana İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Haymana ilçesi, Culuk Köyü, Kavurmacı Mevkiinde olup, tapunun 2378 parselinde kayıtlı bulunan, 195.400 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 195.400,00.-TL bedel karşılığında 14.12.2010 günü saat 10.30'da Haymana adalet Sarayı Mezat Salonunda, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış • 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2010/49 Tal. Akşam 5/11 Kazan İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Kazan ilçesi, Satıkadın Mahallesinde olup, tapunun 1179 ada, 13 parselinde kayıtlı bulunan, 210 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 14.700,00.-TL. bedel karşılığında 17.12.2010 günü saat 11.30'da Kazan Belediye Başkanlığı Merkez bina Santral Odasında, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 27.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2009/174 Vatan 28/10 Satış Kazan icra Müdürlüğünden Ankara ili, Kazan ilçesi, Atatürk Mahallesinde olup, tapunun 1721 ada, 2 parselinde kayıtlı bulunan, 70/681 arsa paylı, üçüncü kat, 5 kapı numaralı 136 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz 108.800,00.-TL. bedel karşılığında 17.12.2010 günü saat 11.45'de Kazan Belediye Başkanlığı Merkez bina Santral Odasında, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 27.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2009/174 Vatan 28/10 Kazan İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Kazan ilçesi, Atatürk Mahallesinde olup, tapunun 1721 ada, 2 parselinde kayıtlı bulunan, 50/681 arsa paylı, dördüncü kat, 7 kapı numaralı 136 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz 102.000,00.-TL. bedel karşılığında 17.12.2010 günü saat ,12.00'de Kazan Belediye Başkanlığı Merkez bina Santral Odasında, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 27.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Hazırlayan: Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2009/174 Vatan 28/10 Polatlı 1. İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Polatlı ilçesi, Karabenli Köyünde olup, tapunun 192 parselinde kayıtlı bulunan, 8.000 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 8.000,00.-TL. bedel karşılığında 14.12.2010 günü saat 14.00'de Polatlı Adliyesi 1. İcra Müdürlüğünde, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2007/1684 Esas Vatan 27/10 Polatlı 1. İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Polatlı ilçesi, Karabenli Köyünde olup, tapunun 188 parselinde kayıtlı bulunan, 8.000 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 8.000,00.-TL. bedel karşılığında 14.12.2010 günü saat 14.10'da Polatlı Adliyesi 1. İcra Müdürlüğünde, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2007/1684 Esas Vatan 27/10 Polatlı 1. İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Polatlı ilçesi, Karabenli Köyünde olup, tapunun 198 parselinde kayıtlı'bulunan, 8.000 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 10.000,00.-TL. bedel karşılığında 14.12.2010 günü saat 14.20'de Polatlı Adliyesi 1. İcra Müdürlüğünde, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2007/1684 Esas Vatan 27/10 Polatlı 1. İcra Müdürlüğünden Ankara ili, Polatlı ilçesi, Karabenli Köyünde olup, tapunun 194 parselinde kayıtlı bulunan, 8.000 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz 8.000,00.-TL bedel karşılığında 14.12.2010 günü saat 14.30'da Polatlı Adliyesi 1. İcra Müdürlüğünde, açık artırma usulü ile satılacak. Yasal değerinin bulunamaması halinde ikinci satış 24.12.2010 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için dosya numara 2007/1684 Esas Vatan 27/10 '