Ankara Keçiören İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Ankara
İlçe:Keçiören
Kurum:GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Dosya No:2680/433
Cinsi:Arsa
Açıklama:Ankara Keçiören İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:130.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 18.04.2011 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 28.04.2011 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1- Satışı yapılacak gayrimenkul 90697 ada, 1 parsel de kayıtlı 2680 m2 ölçümlü 433/2680 hisseli arsa olup, "Ankara Üi, Keçiören İlçesi, Yükseltepe Mahallesi," adresinde bulunmaktadır. 2- Satışa çıkartılan gayrimenkul Keçiören 3. Bölge Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı 90697 ada 1 parseli teşkil etmektedir. 2680 m2 yüz ölçümlü, 433/2680/433 hisse nispetinde arsa olup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü'nün 29.01.20010 tarih ve 34619/2 sayılı yazılarından, "Yükseltepe - Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Alam alanı olarak tescil edümiştir. 3- Satışa çıkartüan gayrimenkule 130.000,00. TL değer biçilmiştir. 4- Teminat olarak para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları, hazine tahvil bonoları ile hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller kabul edilecektir. (Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yalan borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.) 5- Gayrimenkulun birinci arttırması 21.04.2011 tarihinde saat 15.00'da Hükümet Meydanı Ulus/ANKARA adresindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır. 6- Satış Şartnamesi hakkında bilgi almak isteyenler Cumhuriyet Vergi Dairesi İcra-Satış Servisine başvurabilirler. 7- Arttırmaya iştirak etmek isteyenler meskenin rayiç değerinin % 7.5 nispeti olan 9.750.00. TL'yi teminat olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürlüğü (Muhasebe Müdürlüğü) veznesine en geç satış saatinden bir saat evvel (14.00) makbuz karşılığı yatırarak aynı saate kadar satış komisyonuna ibraz edeceklerdir. 8- Gayrimenkulun satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen değerin % 75'ini bulmadığı ve şayet arttınlan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşüamadığı takdir de, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak 28.04.2011 tarihinde aynı yer ve saatte yapüarak gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. 9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır. Yukarıda yazılı hususlardan başka ilan hakkında bilgi almak isteyenler Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisine başvurabilirler. A BASIN-4540-78 www.bik.gov.tr