Antalya Alanya İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Antalya
İlçe:Alanya
Kurum:T.C. ALANYA 2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2014/8954 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Antalya Alanya İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:350.249,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.124,50 TLSatış Tarih: 20.03.2017 Saat : 14:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.124,50 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 14:20

İlan Metni :

T.C. ALANYA 2. İCRA DAİRESİ 2014/8954 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazın Tapu Kaydı : Antalya ili Alanya ilçesi Telatiye Köyü iskele mevkii 224 ada, 1 parselde kayıtlı 369,18 m2 alanlı tarla vasıflı borçlu A.C.Y.adına tam hisseli müstakilen kayıtlı taşınmaz. Bulunduğu Yer: Atatürk Caddesinde bulunmakta olup Alanya şehir merkezine yaklaşık 15 km mesafe, denize takribi 500 mt mesafede bulunmaktadır. İmar Durumu : Parsel tercihli konut alanında, 0,15 emsal ve KASK:0,30 ile kayıtlı imar parselidir. Hali hazırda durumu : Parsel her ne kadar tapu kayıtlarında tarla olarak geçse de; yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde parselin imar parseli olduğu, üzerinde kat irtifakının kurulmadığı anlaşılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde; kıymet takdirine konu parsel üzerinde 2 katlı, villa tarzında, asansörsüz, etrafı çevrili, havuzlu, bahçeli, teraslı, betonarme karkas yapıda, içten merdivenli, tonoz shingle çatılı, ahşap görünümlü, pvc doğramalı, zeminleri seramik kaplı, dış duvarları sıvalı-akrilik boyalı, takribi 5-10 yıl yıpranmalı, toplamda yaklaşık 200 m2 alanlı, lüks imalatlara sahip olsa da, keşif günü itibari ile terk edilmiş, bakımsız ve atıl vaziyette bir yapı bulunmaktadır. Parsel düz ve eğimsiz olup, imar ihyası yapılmış, kısmen merkezi bir konumda, etrafında villa tarzında ve bina tarzında yapılaşmalar olan bir imar parseli olup, parselin olduğu bölgede elektrik, su, ptt, yol, vb gibi belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel içindeki binanın değeri= 200m2*x920,00 TL/m2**x(0,80*")x=147.200,00 TL 200m2*=yapının toplam alanı, 920,00 TL/m2***=2016 bayındırlık birim fiyatına göre III.sınıf Agrubu yapıların m2 birim fiyatı 0,80***=çelik karkas-betonarme karkas binaların 5-10 yıllık yıpranma oranı olarak hesaplanmış olup, yapılan hesaplamada davaya konu bina IV.sınıf B grubu (müstakil veya ikiz konutlar (bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2600m2villalar, teras evleri, bağ evleri, kaymakam evi vb.) yapı sınıfına ve yaklaşık 5-10 yıl yıpranma payı dikkate alınmıştır. Değeri : 369,18 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın m2 birim fiyatı 550 TL/m2 olduğu kanaatine varılmış olup buna göre parsel muhtesatları ile birlikte (147.200,00 TL+(369,18 m2x550 TL/m2=203.049,00 TL))=350.249,00 TL değer taşır. : %18 : 20/03/2017 günü 14:20 -14:25 arası : 25/04/2017 günü 14:20 -14:25 arası : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Alanya/Antalya Satış şartlan 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda tekliT verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçfianlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı'ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/8954 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. BASIN: 539070 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de