ANTALYA İcradan Satılık Ev

Şehir:Antalya
İlçe:Merkez
Kurum:6 .İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/5379 Ta.
Cinsi:Mesken
Açıklama:ANTALYA İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:130.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 17.09.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 27.09.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

ANTALYA 6.İCRA Dosya No: 2 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan : Tapu Kaydi:Antalya lli.Muratpaşa llçesi.AHATLI Mah.Ada: 1396,Parsel:7,Yüzölçümü:759.00 m2,Ana Taş.Niteliği:6 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI,Blok/Kat/Giriş-B.B.No:-/4/-(Bağ.Böl.No: ll),Arsa Pay/Payda:8657/75900, Bağ. Böl. Niteliği: Mesken-Dubleks.TAŞIN M AZ ŞERH/BEYAN/IRTIFAK Beyan bölümünde Yönetim Plani:26/07/2007,Beyan(AT) Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.(Başlama tarihi:21/05/2008 süre:) EKLENTİ BİLGİLERİ Tip:Kömürlük,Tanım:Ell ODUNLUK,hisse:Tam olarak tapuya kayıtlıdır.BELEDİYE ADREShGüvenlik Mah.Kazım Karabekir Cad.253.Sokak,No:71 AdresindekKAkarsu Sitesi) Hayal Apartmanının olduğu yerdir. Özellikleri :Betonarme karkas yapı tarzında,Zemin Kat+5 Normal kat olarak inşa edilmiş,Hayal Apartmanının 5.Katında,Kuzey-Güney-Batı Cepheli Dubleks bir dairedir.Meskendir.(Dubleks dahil)136 m2 alana sahiptir.ALT KATTA: 1 Salon,3 Oda,Mutfak,Hol,Koridor,Banyo ve WC bölümleri ile 2 Adet balkonu vardır.lç ve Dış duvarları sıvalı ve boyalıdır.Salon ve oda tabanları Laminant kaplıdır.Tavan ve duvarları plastik boyadır.Tavan köşelerinde Kartorpiyer vardır.Islak zeminler seramik kaplıdır.İç kapılar Amerikan Panel kapıdır.Pencereler ve balkon kapıları PVC doğramadır.Mutfak tezgahı siyah mermerit olup.tezgah altında ve üstünde MDF dolapları vardır.Kat kaloriferi ankastre tesisatı vardır.Yer aldığı apartmanda asansör vardır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Elektrik ve su tesisatı id ir. Alt kattan üst kata(Dubleks kısmına)Ahşap merdivenle çıkılmaktadır.Merdivenin Rıht ve basamakları ahşap kaplıdır.ÜST KATTA(Dubleks kısmında):Hol, 1 Oda,Banyo+WC ve teras kısmı vardır.Oda tabanı Laminant kaplıdır.Tavan ve duvarları Plastik boyadır.Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır.Hol tabanı seramik kaplı.tavan ve duvarları plastik boyadır.Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır.lslak zeminler seramik kaplıdır.iç kapıları Amerikan Panel Kapıdır.Dış cephe doğramaları PVC doğramadır.Kat kaloriferi ankastre tesisatı vardır.Elektrik ve su tesisatlıdır. 11 nolu bağımsız bölüm boş olarak kullanılmaktadır. İmar Durumu : Dosya içinde bulunan Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 15/10/2009 tarih ve 3312 sayılı yanıt yazısı ekinde gönderilen İmar çapına göre:Ayrık Nizam,E= 100 Emsalli,Kat adedi SerbestCT.I.A'nı geçmemek kaydıyla)Saçak seviyesi Kat adedine göre belirlenecektir.Toplam İnşaat alanı 759 m2.dir.Yol ve komşu mesafesi 5.00/3.00/3.00 mt.dir.EK BİLGİLER BÖLÜMÜNDE:Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.Denilmektedir.Parsele 03/03/2006 Tarih ve 04/09 Nolu ruhsat ile inşaat müsaadesi verilmiştir.Parsel üzerine bina yapılmıştır.Taşınmazın bulunduğu yere tüm belediye hizmetleri .altyapı hizmetleri getirilmiştir.Ulaşımı kolaydır. Değeri : 130.000,00 YTL Satış Saati : 10,00 - 10,10 I TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 39-5379 Ta. Açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1-Satış 17.09.2010 günü yukarıda yazılı saatler arasında Antalya 6 .İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.09.2010 günü yukarda yazılı saatler arasında Antalya 6 .İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (T. Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur 10.07.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. B.51001