Antalya Kepez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Antalya
İlçe:Kepez
Kurum:1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2010/1041 E
Cinsi:Mesken
Açıklama:Antalya Kepez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:7.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.500,00 TLSatış Tarih: 17.02.2012 Saat : 16:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.500,00 TLSatış Tarih: 27.02.2012 Saat : 16:20

İlan Metni :

T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Esas No: 201 Antalya Mrk. Kepez ilçesi Varsak Mah. 78 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın C Blok 22 nolu Bağımsız Bölüm, Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1041 E. 2011/1143 K. sayılı kararı gereğince tarafların ortaklığının satış sureti ile giderilmesine karar verilmiş olmakla, satılacaktır. TAPU KAYDI : Antalya Mrk. Kepez İlçesi Varsak Mah. 78 ada 1 parselde kayıtlı C Blok 22 nolu bağımsız bölümdür. 4/432 arsa paylı meskendir. ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz Antalya Karşıyaka Mahallesi S.S. Düden Serin Hava Şehri Yapı Koop. Sitesi C Blok 22 nolu bağımsız bölümdür. 5 katlı binanın 5. katıdır. Doğu-batı cephelidir. Brüt 119 m2 dir. Salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve balkondan ibarettir. Dairenin son kat olması nedeniyle tavan ve cephelerde kabarma ve küflenmeler vardır. Esaslı tamirata ihtiyacı vardır. TAŞINMAZIN TOPUM DEĞERİ: 35.000,00- TL 1.Satış Günü 17/02/2012 günü, saat 16.20-16.30 arasında, Antalya Adliye Sarayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta değerinin % 60 mı bulmadığı taktirde; 2.Satış Günü 27/02/2012 günü saat 16.20-16.30 arasında, aynı yer ve saatte 2. ci arttırması yapılacaktır. 2. ci satışta değerinin % 40'ı ve mahkeme masraflarını geçtiği taktirde en çok arttırana ihale edilecektir. 1/46 Satış Satış peşin para iledir. Ancak isteyen alıcıya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa iştirak edenlerin değerinin % 20 si nisbetinde nakit olarak 7.000,00-TL teminat yatırması şarttır. Damga resmi, KDV, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcı tarafından, birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacaklardır, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale fakı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu farkı varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Satış tapu kaydındaki tüm yükümlüler ile birlikte yapılacaktır. İhaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun 2011/46 Satış sayılı dosyasına başvurmaları, ilanı ilanen tebliğ olunur. 19/12/2011 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.78918 www.bik.gov.tr