Antalya Manavgat İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Antalya
İlçe:Manavgat
Kurum:MANAVGAT 3. İCRA DAIRESI
Dosya No:2014/2312 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:Antalya Manavgat İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:140.034,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):70.017,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):70.017,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

MANAVGAT 3. İCRA DAIRESI'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2014/2312 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya il, Manavgat ilçe, Antalya ili, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi 515 ada 15 nolu parsel, TARLA vasıflı olarak 21 157,76 m2yüzölçümü ile hisseli olarak kayıtlı olup bu parselde, borçlunun 1/3 oranında 7 052,59 m2 hissesi bulunmaktadır. Kaydında 2942 sayılı kanunun 31/b md. Gereğince KGM lehine kamulaştırma şerhi vardır. Taşınmaz Taşağıl yerleşim merkezinin doğusunda ve Çardak, Beydiğin köylerine giden ana asfaltyol üzerinde ve yolun batı kenarında, bu yola cephelidir. Toprak yüzeyi son yıllarda bakılmadığından otlanmış çalılar gelişmiş ve düzensiz, bakımsız seyrek eski zeytinlik bir arazi görünümündedir, içerisinde ve yakınında sulama şebekesi yoktur. Topoğrafik olarak da sulamaya elverişli değildir. Genel eğim güneye doğru olup parselin yüzeyi doğuya doğru % 15 civarı eğimlidir. Zeytinlik olması ve bitkisel dokudan dolayı erozyon riski azaltılmıştır. Şekli düzgün eğimi tarla tarımı için uygun olmayıp ancak meyve ve zeytincilik yapılabilecek özelliktedir. Manavgat Taşağıl Mahallesi 515 ada 15 nolu TARLA vasıflı parseldeki borçlunun 1/3 oranında 7.052,59 m2 hissesinin değeri 88.157,00 TL'dir. Kıymeti : 88.157,00 TL - KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:00 -14:10 arası 2. Satış Günü : 21/04/2017 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ SATIŞ SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya il, Manavgat ilçe, Antalya ili, Manavgat ilçesi Side-Kemer Mahallesi 551 ada 5 nolu parsel, ARSA vasıflı olarak 1.067,00 m2 yüzölçümü ile hisseli olarak kayıtlı olup bu parselde, borçlunun 1/3 oranında 355,67 m2 hissesi bulunmaktadır. 551 ada 5 parsel Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesinde, AntalyaManavgat Karayolunun 280 m kadar güneyinde, 1559 sok ile 1560 ve 1557 sok. kesiştiği köşede yer almaktadır. D400 karayolu ile arasında Özel Bilgi Hastanesi mevcuttur. Parselin güneyi, doğusu ve batısı asfalt kaplama yola cepheli, kuzeyi ise arsa olan parselle çevrilidir. Parsel çevresinde, belirli oranda, konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan parselin üzerinde 134.00 m2 oturma alanlı, betonarme karkas yapı tarzında 3 katlı yapı mevcuttur. Yapının zemin katı dükkanlar şeklinde, 1. normal kat ve 2. normal katı konut şeklindedir. Dairelerde 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet oturma odası, 1 adet yatak odası, antre, wc, banyo ve balkonlar vardır. Bina 3-A yapı grubunda olup, tüm inşai işleri bitmiş vaziyettedir. Elektrik ve suyu mevcut olup en az 15 yıllıktır. Parsel içerisinde az bakımlı toplam 7 adet 8-10 yıllık meyve ağacı dikilidir. Manavgat ilçesi Side-Kemer Mahallesi 551 ada 5 nolu ARSA vasıflı parselde, borçlunun 1/3 oranında hissesinin üzerindeki muhtesatla birlikte değeri 352 248,00 TL dir. Kıymeti : 352.248,00 TL - KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:30 -14:40 arası 2. Satış Günü : 21/04/2017 günü 14:30 -14:40 arası Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ SATIŞ SALONU 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya il, Manavgat ilçe, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Bereket Mahallesi (köyü) Hacıköyü Mevkiinde 111 ada 108 parsel numarası, 16804,07 m2 yüzölçümü ile TARLA vasfında hisseli olarak kayıtlı olup, Borçlunun 1/3 oranında 5.601,36 m2 hissesi vardır. Bereket Mahallesi 111 ada 108 parsel; 1/25000 ölçekli Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kaldığı, Alt Ölçekli Uygulama Planı olmadığı anlaşılmaktadır. Manavgat ilçe merkezinin kuşbakışı olarak 23,5 km batısında, D-400 karayolu Bereket kavşağından 3,4 km güneyde Köprüçay ovası içerisinde yer almaktadır. Parsel halen tarla tarımı yapılarak kullanılan tarım arazisi özelliğindedir. Parselin kadastro yolu yoktur. Ulaşım DSİ tahliye kanalı servis yolundan sağlanmaktadır. Çevresinde aynı özelliklerde nar, narenciye ve büyük oranda tarla, tarımı yapılan tarım arazileri yoğun olarak bulunmaktadır. Yüzeyi düz, şekli düzgün, toprak ve topoğrafik özellikleri modern tarım teknikleri kullanılarak verimli tarım yapılmasına uygundur. Sulama şebekesi içerisinde sulanabilir arazi olup münavebeli olarak yılda iki ürün alınabilir. Manavgat Bereket Mahallesi 111 ada 108 nolu TARLA vasıflı parseldeki borçlunun1/3 oranında hissesinin değeri 140.034,00 TL'dir. Kıymeti: 140.034,00 TL - KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 21/03/2017 günü 15:00 -15:10 arası 2. Satış Günü : 21/04/2017 günü 15:00 -15:10 arası Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ SATIŞ SALONU Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2312 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. BASIN: 540916 (www.bik.gov.tr)