Antalya Manavgat İcradan İhale ile Satılık

Şehir:Antalya
İlçe:Manavgat
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/199 Tal
Cinsi:Araç İhaleleri
Marka:Belirtilmemiş
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:Antalya Manavgat İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:210.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):105.000,00 TLSatış Tarih: 13.06.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):105.000,00 TLSatış Tarih: 23.06.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. MANAVGAT 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEMİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI ;il ir. DOSYA NO: 2011/199 Talörnek No Satılmasına karar verilen geminin cinsi, kıymeti, adedi ve evsafı Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğü'nden verilme 07.05.2008 tarihli Tonalito Belgeli Hopel-1 isimli, Bağlama Limanı Antalya-432, Tescil Limanı Antalya-840, Teknik Kütük No istanbul-19518, Tam Boy 21,7 m, Tescil Boyu 20,80 m, Tescil Genişliği 6,4 m, Tescil Derinliği 3,01 m, Toplam 84,05 Gros Ton, Toplam 48,27 Net Ton, Makine Özellikleri Adedi 1, Cinsi Dizel, Yapımcı Leyland Seri No:0583001 Sil.Ad. 6, Devri, 1800, Gücü 280 BHP Olan Yolcu Motoru Cinsindeki Gemi satışa sunulmuş olup muhammen değeri 210.000,00 TL-dır. Satış Şartları, Satış Günleri ve Saatleri: 1-Birinci Satış 13.06.2011 günü saat 10.30-10.40 arası, Akyol Denizcilik/Tersane-Manavgat adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktı Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.06.2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gemi en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, damga vergisi tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye vergisi, 1/2 tapu harcı satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gemi üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları gemi sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihaie bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır (İİK.133md) 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğ gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/199 Ta Sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22.04.2011 (ic.if.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 29561- www.bik.gov.tr)