Antalya Merkez İcradan İhale ile Satılık

Şehir:Antalya
İlçe:Merkez
Kurum:10.ICRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011-379
Cinsi:Taşınır Mal İhaleleri
Açıklama:Antalya Merkez İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:10.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.000,00 TLSatış Tarih: 15.04.2011 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.000,00 TLSatış Tarih: 20.04.2011 Saat : 09:30

İlan Metni :

ANTALYA 10.ICRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN Taşınırın Açık Artırma İLANI Dosya No: 2011-379 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Satış Gököz Yediemin Deposu-Sedir Mah. Zambak Cad. 16/A - Antalya adresinde yapılacaktır. Birinci artırma 15.04.2011 günü saat 9,30-9,35 arasında yukarıda yazılı adreste yapılacağı ve o günü kıymetinin %60 ını ve öncelikle alacakları, satış masrafı ile paylaştırma masraflarını geçmek kaydı ile satılacağı, böyle bir bedel ile alıcı çıkmadığı taktirde 20.04.2011 günü saat 9,30-9,35 arasında yukarda yazılı adreste ikinci artırma yapılarak tahmin edilen değerinin %40 ını ve öncelikli alacaklıları, satış masraf ile paylaştırma masraflarını geçmek koşulu ile satılacağı, alıcı çıkmadığı takdirde satış talebinin düşürüleceği, ihaleye katılmak isteyenlerden tahmin edilen kıymetinin %20 oranında nakit veya teminat mektubunun isteneceği aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, teslim masrafları, ihale damga resmi ve %18 KDV alıcıya ait olduğu ilan olunur. Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) DR HANSLER OZON OSAN OZON TERAPİ CİHAZI + T5896 CİHAZI BICOM 2000 SİGARA BIRAKMA VE ALERJİ CİHAZI SOKETLERİ İLE BİRLİKTE 20.000.00 TL Toplam (B.Ant. 1391) www.bik.gov.tr LiraAdet10.000,00 TL 10.000,00 TL 1 1