Aydın Davutlar İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Aydın
İlçe:Davutlar
Kurum:.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2010/419 Tal
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Aydın Davutlar İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 05.10.2010 Saat : 10:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 15.10.2010 Saat : 10:10

İlan Metni :

T.C. Kuşadası l.İcra Müdürlüğü'nden Taşınmazın Açık Arttırma İlanı 2010/419 Tal. Satışına karar verilen taşınmazın cinsi, evsafı, adedi, imar durumu ve değeri: Satışa konu taşınmaz, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kuşadası TSM, Davutlar Köyü, Alaçay Mevkii' nde kain, tapunun 137 Ada, 1 Parsel numarasında ( cilt: 77, sayfa: 7522 ) kayıtlı, 5.779,83 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu, 1/20 arsa paylı, 11 nolu B.B, dubleks mesken niteliğinde olup; Davutlar-Alaçay Mevkii Kuşadası / AYDIN adresindedir. Tamamı borçluya ait olan taşınmaz, tapu kaydında dubleks olmasına rağmen zeminde tripleks olarak yapılmış olup, Davutlar Alaçay Mevkii' nde Harun Taşçeken tarafından yapılan villalar içinde 6.blokta 1 nolu (11) bağımsız bölümdür. Meskenler ikiz nizamlı olarak yapılmış olup zeminde 44.00 m2, birinci katta 43.00m2 toplamda ise 115.00 m2 kullanım alanlıdır. Mesken kaba inşaat halinde olup tuğla duvarları örülmüş, iç kaba sıvaları yapılmış, sıva altı tesisatları çekilmiş, ada bazında parsel etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiş olup, mesken zemin katta salon, açık mutfak, wc, birinci katta 3 oda, banyo, çatı katta 2 oda ve duş mevcuttur. Halen meskende çalışmalar devam etmektedir. Parsel üzerinde tamamlanmış ve devam eden konutlar mevcuttur. Parsel yakın çevresine tüm alt yapı hizmetleri gelmiş ve konutlar lüks olarak inşa edilmektedir. İmar Durumu: Davutlar şehir imar planı içinde kalmakta olup, TAKS 0.15, KAKS: 0.30 iki kat konut imarlıdır. Bu özellikleri, inşaat seviyesi, yeri ve yapı özellikleri, arsa payda hisse durumu dikkate alındığında serbest piyasa fiyatlarına göre tamamı borçluya ait olan taşınmaz 90.000,00-TL değerindedir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 05/10/2010 günü 10:10-10:15 saatleri arasında Kuşadası Adliyesi 202 nolu Mezat Salonu Kuşadası / AYDIN adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada takdir edilen değerin %60' mı bulması ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, 15/10/2010 günü 10:10-10:15 saatleri arasında Kuşadası Adliyesi 202 nolu Mezat Salonu Kuşadası / AYDIN adresinde ikinci artırmaya çıkılacaktır. Bu artırmada takdir edilen değerin %40' ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20' si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10 ) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları, K.D.V ve taşınmazın tahliye masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harçları, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010 / 419 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23 Ağustos 2010 (I.İ.K md. 126) (*): İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (*): Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64' e karşılık gelmektedir. B. 58378 (www.bik.gov.tr)