Aydın Didim İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Aydın
İlçe:Didim
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/698 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:Aydın Didim İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:75.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 19.12.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 29.12.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

DİDİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇİK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2010/698 Talimat Borçluya ait ve bir borçtan dolayı (Hacizli/ İpotekli) bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış günü ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz:. Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük köyü, Divarlı Tarla Mevkii. 655 Parsel'de kain 1/44 Arsa Paylı. 4 No Tu Bağımsız Bölüm Didim (Yenihisar) İcra Müdürlüğü Kaleminde satılarak paraya çevrilecektir. GAYRİMENKULUN EVSAFI: Söz konusu gayrimenkul, Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük Köyü, Divarlı Tarla Mevkii, 655 Parsel'de kain 1/44 Arsa Paylı, 4 NoTu Dubleks Mesken Atatürk Malı. Sakarya Cad. Sakarya Sitesi No: 4 Akbük/Didim adresindedir. Yapı Betonarme Karkas Yapı olup, takriben 20 yıllık ikiz bitişik nizam olup, giriş katında açık mutfak, salon, bir WC 1. katında, 2 oda, 1 banyo, WC, çatı arasında ise 1 oda yer almaktadır. Takriben 70 m2 kapalı alanı vardır, yer kaplamaları seramik kaplama olup, kapılar, pencereler ahşap doğramadır. Mutfak tezgâhı mermer olup, mutfak dolapları ahşaptır. Zemin kat verandasında ahşap pergule bulunmaktadır. Sitede ortak kullanım için yüzme havuzu bulunmaktadır. Aynca sitenin ortak kullanıma ayrılmış sosyal tesis alanı bulunmakla beraber, deniz manzaralıdır ve bulunduğu site bekçisi olan bir sitedir. TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: 1 - Alacaklı: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Vekili Av. Aydan SERT SAR VAN Adres: Tunusbağı Cad. Oktar Apt. No: 9 Kat: 2 Üsküdar/ISTANBUL 2- Borçlu: - Kiremitçiler Makine ve Yedek Parça İmalat San. ve Tic. Ltd.Şti. Adres: D- 100 Karayolu, Beşköprü mevkii. No: 176 Adapazarı / SAKARYA - ibrahim Kiremitçi Adres: Semerciler Mah. Lüleci Sok. No: 30/12 Adapazan/ SAKARYA 3- Haciz Alacaklısı: Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Adapazan/SAKARYA (18.11.2009 Tarih, 30538 sayılı haczi) 4- Haciz Alacaklısı: Turgay Kanış vekili Av. Mustafa Utkuseven Adres: Tekstil Kent Koza Plaza A Kule No: 7/27 Esenler/ISTANBUL TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 75.000 TL Kıymet takdiri yapılmıştır. SATIŞ SAATİ: 14.00-14.05 SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda açık tapu kaydı ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşmmazlann: 1. SATIŞ GUNU: 19/12/2011 günü belirtilen saatler arasında Didim icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2. SATIŞ GUNU: 29/12/2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacakların alacağının, (muhammen bedelin %20'siyle sınırlı olarak) %20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parası veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 Sayılı Kanunun 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez, b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır, (md. 134/4). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları, Kalma Değer Vergisi (150m2'ye kadar olan net meskenlerde %1 mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda %18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.) Tahliye ve teslim giderleri, öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalan ve ferileri ile tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye ödenir, c- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, d- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, e- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, f- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. (Ic.lf.K.126) (Basın: 65550)