Aydın Kuyucak İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Aydın
İlçe:Kuyucak
Kurum:1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/304 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Aydın Kuyucak İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:24.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 26.10.2010 Saat : 10,00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 05.11.2010 Saat : 10,00

İlan Metni :

T.C. GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI KUYUCAK 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ1 NDEN DOSYA NO: 2009/304 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı; 1-TAPU KAYDI: 1-Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 92 ada 12 parselde kayıtlı zemin 925 m2 alana sahip içinde 40 yaşlarında ahşap çatılı ve kiremit örtülü 100 m2 büyüklüğünde 2 katlı bina ve 90 m2 genişliğinde tek katlı bina mevut olup, iki yapı arasında 50 m2 lik müştemilat mevcuttur. Geriye kalan kısımda ise 15 yaşlarında 4 adet çilek ağacı ve 2 adet portakal ağacı mevcut taşınmazın 1/3 hissesi MUHAMMEN BEDELİ : 24.000,00- Tl sı (HİSSE BEDELİ) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :26/10/2010 günü saat 10,00 dan 10,05 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,00 dan 10,05 e kadar İMAR DURUMU: imar alanı içindedir.Kısmen yeşil alana girmektedir. 2-Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Beşeylül Mah. 369 ada 21 parsel de kayıtlı Aydın-Denizli Karayolu cepheli Belediye Şehir imar alam içinde 3108 m2 alana sahip içinde 84 adet portakal ağacı mevcut taşınmazın tamamı. MUHAMMEN BEDEL: 71.400,00-TL sı SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 10,10 dan 10,15 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,10 dan 10,15 e kadar İMAR DURUMU: İmar planı Belediye Şehir İmar Alanı içindedir. 3-Aydın İli, Kuyucak ilçesi, Beşeylül Mah. 369 ada 22 parsel de kayıtlı 11.238 m2 alana sahip Kuyucak Belediyesi Şehir imar Planı içerisinde arsa niteliğinde Aydın-Denizli Karayolu cepheli sanayi imarlı içinde 303 adet 15 yaşlarında portakal ağacı mevcut taşınmazın tamamı. MUHAMMEN BEDEL: 258.090,00-TL sı SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 10,20 dan 10,25 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,20 dan 10,25 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,30 dan 10,35 e kadar imar planı Belediye Şehir İmar Alanı içindedir. 4-Aydın İli, Kuyucak ilçesi, Beşeylül Mah. 369 ada 6 parselde kayıtlı 2356 m2 alana sahip Belediye Şehir imar Planı içerisinde Aydın-Denizli Karayolu cepheli taşınmazın 500/2356 hissesi borçluya ait olup, taşınmaz içinde tapuya kayıtlı Abdullah KARAKAYA tarafından 200 m2 kapalı alanlı tek katlı yapı mevcut taşınmazın batı kısmında borçluya düşen 500 m2 lik hisse kısmında ise narenciye ağacı mevcuttur. Bu taşınmazın 500/2356 hissesi satışa çıkarılmıştır. MUHAMMEN BEDEL: 24.429,12-TL dir. SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 10,30 dan 10,35 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,30 dan 10,35 e kadar İMAR DURUMU: İmar planı Belediye Şehir İmar Alanı içindedir. 5-Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Beşeylül Mah. 416 ada 21 parselde kayıtlı 4262 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmazın tamamı. MUHAMMEN BEDEL: 17.427,96-TL dir. SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 10,40 dan 10,45 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,40 dan 10,45 e kadar İMAR DURUMU: İmar alanı dışındadır. 6-Aydın İli, Kuyucak ilçesi, Beşeylül Mah. 416 ada 23 parsel de kayıtlı 4318 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmazın tamamı. MUHAMMEN BEDEL: 17.656,65-TL sı SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 10,50 dan 10,55 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 10,50 dan 10,55 e kadar İMAR DURUMU: İmar alanı dışındadır. 7-Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mah. 99 ada 5 parselde kayıtlı 686.28 m2 alana sahip şehir planı içerisinde, içinde iki adet yapı mevcut olup, biri tek katlı üzeri ahşap çatılı yığma sistem 300 m2 alana sahip dükkan ve depo, diğeri ise yığma sistem 300 m2 lik alana sahip eski inşa halinde bırakılmış yol seviyesinin altında bodrum katı bulunan kat kolonları dökülü halde karkas olarak bu seviyede bırakılmış imar açısından kısıtlı taşınmazın 1/3 hissesi. MUHAMMEN BEDEL: 50.000,00-TL( hisse bedeli) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 26/10/2010 günü saat 11,00 dan 11,05 e kadar İKİNCİ SATIŞ TARİH VE SAATİ: 05/11/2010 günü saat 11.00 dan 11.05 e kadar İMAR DURUMU: İmar alanı içindedir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatler arasında KUYUCAK HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİNDEKİ KAMELYADA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve Rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamanı ve satış masraflarını geçmek şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yine yukarıda yazılı ikinci artırma günlerinde ve saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir.Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bunda başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verebilir.ihale Damga Pulu, KDV. ile Tapu Ferağ harcının alıcı payı diğer tapu masrafları ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye Resmi Tapu Ferağ Harcının satıcı payı ve taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve masrafa ilişkin iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4-lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/304 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2010 Gayrimenkul satış ilanı bütün ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup tebligatı almayanlar ve tebliğ olunmaması ve adresi bilinmeyenler ilanen tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur..(İİY.12-ve127) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 63827 (www.bik.gov.tr)