Aydın Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Aydın
İlçe:Merkez
Kurum:T.C. AYDIN 3. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2015/42663 ESAS
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Aydın Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:75.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 29.03.2016 Saat : 11:15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 13.04.2017 Saat : 11:15

İlan Metni :

T.C. AYDIN 3. İCRA DAİRESİ 2015/42663 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aydın ili, Efeler ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1497 ada, 32 parsel, 240,00 m2 yüzölçümlü, 100/240 arsa paylı, Arsa ana taşınmaz niteliğinde, Zemin Kat, 2 nolu bağımsız bölüm numaralı mesken bağımsız bölüm niteliğinde, tam hisselidir. Bodrum+Zemin + 1 Normal katlı betonarme yapım tekniğe ile inşa edilmiş binada bulunan mesken niteliğindedir.Mesken mevcutta kullanılır durumda olup tespit tarihi itibari ile içerisinde iskan eden yoktur. Taşınmaz elektrik-su-telefon-kanalizasyonulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumda ve parsel önüne kadar kaplama yolu olan yaklaşık 37 yıllık asansörsüz binadır.Tercih edilirliği düşüktür.Binada; dış kapıdemir doğrama, merdivenler dökme mozaik kaplamalı, merdivenlerde duvarlar boyalı vaziyette olup merdivende korkuluklar demir boru profilden yapılmıştır.Bağımsız bölümün dışı ve içi sıvalı-boyalı, mesken pencere doğramaları ahşap doğrama, denizlikleri mozaik, koridor-ıslak hacimlerin döşemeleri seramik.mutfak döşemesi karo,diğer odaların ise ahşap parke kaplamadır.Balkon korkulukları demir profil olup daire giriş kapısı ise ahşap kapıdır. Tespite konu bağımsız bölüm mesken projesine göre; batı cepheli yaklaşık 118,00 m2 brüt alanlı ve yaklaşık 114,23 m2 net alanlı olup; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 banyo, 1 wc-lvb ve 2 adet balkon kısmı bulunmaktadır. Projesine göre Salon 17,28 m2, Mutfak 12,00 m2, Oda 13,15 m2, Oda 10,50 m2, Oda 13,50 m2, Antre 18,72 m2, Banyo 4,00 m2, Wc-Lvb 3,08 m2, Balkon 10,00 m2 veBalkon 12,00 m2 net kullanım alanları vardır. Adresi : Meşrutiyet Mahallesi, 2130 sokak. Efeler/AYDIN Yüzölçümü : 240,00 m2 Arsa Payı : 100/240 İmar Durumu : Taşınmaz bağımsız bölümün bulunduğu parsel Efeler Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; kitle nizam H=12 m koşullu konut alanında olup, tespite konu bağımsız bölüm; 75.000,00 TL (TAM HİSSE) %1 Dosyasında mevcuttur. 29/03/2016 günü 11:15 -11:20 arası 13/04/2017 günü 11:15 -11:20 arası EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEDESTEN İŞ MERKEZİ MEZAT SALONU Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı Nefeslim masraflarıalıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanen tebligat yerine geçecektir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/42663 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr BASIN:257683 Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri