Aydın Sultanhisar İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Aydın
İlçe:Sultanhisar
Kurum:SULTANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/359 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Aydın Sultanhisar İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:22.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):11.250,00 TLSatış Tarih: 26.10.2010 Saat : 11,00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):11.250,00 TLSatış Tarih: 05.11.2010 Saat : 11,00

İlan Metni :

Örnek No:27 :. SULTANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/359 Tal. TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsijıiU'liği.kıymeti adedi, önemli özellikleri, 1. TAŞINMAZ TAPU KAYDI: Aydın ili Sultanhisar ilçesi Atça beldesi Dime mevkii 6487 sayfa, 66 cilt, 6547 parselde kayıtlı 2500m2 alana sahip incir bahçesi vasfında taşınmaz İMAR DURUMU : Taşınmaz imar sınırlan dışındadır. TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz Sultanhisar ilçesi Atça beldesi Dime mevkii 6487 sayfa, 66 cilt, 6547 parselde kayıtlı 2500 m2 alana sahip tapuda incir bahçesi vasfındadır. Taşınmaz yol kenarı mi, t olup ulaşım çok kolaydır.Kumlu tınlı toprak yapısında olup .her türlü kültür bitkisi yetiştirmeye uygundur.Taşınmaz çok az meyillidir. Taşınmazın değeri 22,500-TL dir. SATIŞ SAATİ : 11,00 11.10 Arası MUHAMMEN BEDELİ :22,500-TL dir. SATIŞ ŞARTLARI 1- Satış 26/10/2010 Salı günü Yukarıda belirtileri saatler aracında Sultanhisar adliyesi önü Zabıta bürosu yanında açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada malın tahmin edilen kıymetinin %60 mı ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 05/11/2010 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci açık arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %40 mı ve rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tellaliye resmi, damga vergisi ve KDV , tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemezse icra ve iflas Kanunun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaatmı kabul etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/359 Tal.. dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. ı İc.İf.K.126)+ ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 B.: 63892 www.bik.gov.tr