Balıkesir Ayvalık İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Balıkesir
İlçe:Ayvalık
Kurum:İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1232 Ta
Cinsi:Mesken
Açıklama:Balıkesir Ayvalık İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:110.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 14.08.2012 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 24.08.2012 Saat : 10:00

İlan Metni :

AYVALIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI Dosya No : 2010/1232 Ta. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan : Tapu Kaydı: Taşınmaz Balıkesir ılı, Ayvalık ilçesi, Sakarya Mah. Armutçuk Mevkii, 73 cilt, 7158 sayfa. 857 ada, 16 parsel, Zemin kat, 4 no lu bağımsız bölümde Mesken vasıflı olarak kayıtlıdır. Taşınmazın tapu Kaydında 'Y planı 02/08/1984' şerhi vardır.Taşınmaz tam hisseli olup, tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Özellikleri: Taşınmaz Alıçetınkaya Mah. Abdi İpekçi Cad. Köselecıoğlu Ap. A blok, Kat. 1 No : 4 adresinde bulunmaktadır.Taşınmaz içerisinde bulunduğu betonarme karkas binanın zemin katında bulunmaktadır.Meskenin içerisine girildiğinde 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, wc ve balkondan ibaret yaklaşık 100,00 m2 kapalı alana sahip olduğu tespit edilmiştir.Meskenin zemin bölümlerinde laminat parke uygulaması yapılmıştır. Dış doğramalar alüminyum olarak imal edilmiştir.Dış doğramalar üzerinde pvc panjur sistemi bulunmaktadır.Mutfak dolapları ahşap olarak imal edilmiştir. İç doğramalar ahşaptır. İmar Durgmu: İlgili Belediyesinden dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine göre . 1/1000 ölçekli imar planına göre, taban oturumu maksimum 0,40 bitişik nizam h maks = 9.50 m2 konut imarına sahiptir. Taşınmaz üzerinde halihazırda yapılaşma tamamlanmamıştır. Değeri: 110.000,00 .TL Satış Saati: 10.00 -10.10 Açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1- Satış 14.08.2012 günü yukarıda yazılı saatler arasında Ayvalık İcra ve İflas Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyle 24.08.2012 günü yukarıda yazılı saatler arasında Ayvalık icra ve İflas Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20'si nispetinde pey akçesi (T.Lİrası veya devlet tahvili dışındaki dovız kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerme kâim olacağı ilan olunur. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Resmi İlanlar www.ilan.gov.trde