Balıkesir Ayvalık İcradan İhale ile Satılık

Şehir:Balıkesir
İlçe:Ayvalık
Kurum:İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008-3068
Cinsi:Diğer
Marka:Belirtilmemiş
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:Balıkesir Ayvalık İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:110.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 16.03.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

AYVALIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No:2008-3068 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Satış Marina Yat İşletmesi - Ayvalık adresinde yapılacaktır. Birinci artırma 16.03.2011 günü saat 10.00-10.10 arasında yukarıda yazılı adreste yapılacağı ve o günü kıymetinin % 60 nı ve öncelikle alacakları, satış masrafı ile paylaştırma masraflarını geçmek kaydı ile satılacağı, böyle bir bedel ile alıcı çıkmadığı takdirde 21.03.2011 günü saat 10.00-10.10 arasında yukarda yazılı adreste ikinci artırma yapılarak tahmin edilen değerinin % 40'nı ve öncelikli alacaklıları, satış masraf ile paylaştırma masraflarını geçmek koşulu ile satılacağı, alıcı çıkmadığı takdirde satış talebinin düşürüleceği, ihaleye katılmak isteyenlerden tahmin edilen kıymetinin % 20 oranında nakit veya teminat mektubunun isteneceği, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, teslim masrafları, ihale damga resmi ve %18 KDV alıcıya ait olduğu ilan olunur.05.02.2011 Lira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 110.000,00 1 SUNNY adında, 11.80 boyunda, 3.45 genişliğinde 1.60 derinliğinde 16.01 groston motor yat tipi, baş şekli eğik, kıçının şekli ayna, Bağlama limanı Ayvalık, Milliyeti TC, makine dairesi boyu 2.70, inşa malzemesi ahşap teknik kütük no; lstanbul-17210 110.000,00 Toplam B. 11997 (www.bik.gov.tr)