Balıkesir Bandırma İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Balıkesir
İlçe:Bandırma
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/760 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:Balıkesir Bandırma İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:160.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):80.000,00 TLSatış Tarih: 30.11.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):80.000,00 TLSatış Tarih: 10.12.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. BANDIRMA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÛ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2009/760 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli, aşağıda tapu kaydı, evsafı ve kıymeti yazılı taşınmaz cebri icra yolu ile satılacaktır. İşbu satış ilanının IIK. 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. SATILACAK TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: (1) Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mahallesi, 19 pafta, 1206 Ada, 1704 Parsel nolu, 1296.00m2 arsa üzerine inşa edilmiş bir bloktan oluşan B.K. Karkas apartmanın 88/1296 arsa paylı, 3.Kat normal katında, 19 nolu dubleks mesken vasfında taşınmaz. İMAR DURUMU: İlgili taşınmaz yoğun yapılaşmanın içinde olup ilçe bazında talep edilen bölgededir. Uygulama İmar planında, bitişik nizam, 4(dört) kat, yapı adası İçinde bulunmaktadır. TAŞINMAZLARIN HALI HAZIR DURUMU ve EVSAFI: 1- Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mahallesi, 19 Pafta, 1206 Ada, 1704 Parsel nolu, 1296.00m2 arsa üzerine inşa edilmiş bir bloktan oluşan 88/1296 arsa paylı, 3.Kat normal katında, 19 nolu dubleks mesken vasfında taşınmazdır. Gayrimenkul ortak alanlarla birlikte yaklaşık olarak 180 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz, kaloriferli, asansörlü, B.A. karkas, özelliği itibariyle 3/B inşaat sınıfı içinde bulunmaktadır. Bodrum dahil 5 katlı apartmanın 3.Normal katında bulunan, dubleks daire özelliğine sahiptir. Salon ve odalar parke kaplıdır. Antrede sabit mobilya dolap bulunmaktadır. Koridorlar ve ıslak alanlar seramik, banyolar tavana kadar fayans kaplidır. Banyoda kabinli küvet, dolaplı lavabo, klozet bulunmaktadır. Armatürler kaletilidir. Dubleks olan dairenin alt katında Salon+2 oda + mutfak+WC+Çamaşır odası, ahşap kaplama merdiven ile çıkılan çıkılan üst katında 3 oda+biri oda içinde jakuzili olan 2 banyo ve terası bulunan dubleks mesken niteliğindedir. Yapı 2005'de kullanılmaya başlandığından 5 yıllıktır. Şehir merkezine ulaşım kolaydır. K.E.V özel Lisesine, Kemal Pireci Lisesine, Cumhuriyet İlkokuluna. 8 nolu sağlık ocağına çok yakındır. Mesken olarak bandırmada tercih edilen bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede; elektrik, asfalt yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur. TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 1- Satışa konu Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mahallesi, 19 Pafta, 1206 Ada, 1704 Parsel nolu, 1296.00m2 arsa üzerine inşa edilmiş bir bloktan oluşan 88/1296 arsa paylı, 3.Kat normal katında, 19 nolu dubleks mesken vasfında taşınmazın tamamına Bandırma İcra Müdürlüğü'nün 2009/760 talimat, Bandırma İcra Hukuk Mahkemesi 2009/616 E, ve 10.03.2010 tarihli kararla 160.000,00-TL (YüzaltmışbinTürklirası) kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1.) Taşınmazın Laçık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Bandırma Llcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Bandırma 1 .İcra Müdürlüğü'nde 2.arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Satışa Konu Taşınmaz Muhammen Değeri 1 .Açık Arttırma Günü 2.Açık Arttırma Günü Saatleri Değeri 1-)Balıkesirlli, 160.000,00-TL. 30/11/2010 10/12/2010 10:00-10:10 Bandırma ilçesi, Paşabayır Mahallesi, 19 Pafta, 1206 Ada, 1704 Parsel nolu, 12696.00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 88/1296 arsa paylı, 3.Kat normal katta, 19 nolu dubleks mesken vasfında taşınmaz 2.) İhale damga pulu, Tellaliye resmi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Tahakkuk edecek %18 oranında KDV (Katma Değer Vergisi) alıcıya aittir. 3.) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. 4.) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. f 5.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6.) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7.) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/760 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (lc.lf.K.126) Yönetmelik Örnek No:27 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 67822 www.bik.gov.tr