Balıkesir Edremit İcradan İhale ile Satılık HYUNDAİ ACCENT 2007 Otomobil

Şehir:Balıkesir
İlçe:Edremit
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/962 Tal
Cinsi:Otomobil
Marka:HYUNDAİ
Model:ACCENT
Açıklama:Balıkesir Edremit İcradan İhale ile Satılık HYUNDAİ ACCENT 2007 Otomobil
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:18.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.000,00 TLSatış Tarih: 05.11.2010 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.000,00 TLSatış Tarih: 10.11.2010 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. EDREMİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/962 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli olup ve aşağıda cins miktarları ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci artırma 05.11.2010 günü saat 11:00-11:05 saatleri arasında "Edremit Emniyet Yediemin Otoparkı- Gazicelal Nh. Saraybumu Cd. Murat Atmaca Sok. EDREMİT' adresinde yapılacak ve satış günü kıymetlerinin %60/ına istekli bulunmadığı takdirde 10.112010 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40/ını bulmasını ve satış isteyenin alacağını rüçhanı olan alacaklıları toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafını geçmesinin şart olduğunun satış şartnamesinde ve icra dosyasından görülebileceği, masraf verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin %20'si oranında nakit para ya da eş değerde banka teminat mektubu vermeleri gerekliği, satış ilanın borçluya tebliğ edilememesi halinde gazete ilanının tebliğ yerine geçeceği ve satış isteminin icra edileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur. (29.09.2010) (Not: Satış isteyen dosya alacaklısının Varlık Yönetim Şirketi Olması Sebebi ile. İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığının 2009/13 sayılı Uygulama Tamimi gereğine ihaleye katılan kişilerden KDV alınmayacaktır.) MUHAMMEN KIYMETİ ADEDİ ÖZELLİKLERİ 18.000,00 TL. 1 34 ER 4268 plakalı 2007 model Hyundai Marka Accent Era 1.6 Team Tipli, Siyah Renkli Otomobil. (Basın: 66873 www.bik.gov.tr)