Balıkesir Susurluk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Balıkesir
İlçe:Susurluk
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/631
Cinsi:Mesken
Açıklama:Balıkesir Susurluk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:85.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):42.500,00 TLSatış Tarih: 04.01.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):42.500,00 TLSatış Tarih: 14.01.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. SUSURLUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ1 NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/631 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-TAPU KAYDI: Balıkesir ili, Susurluk ilçesi.Yeni Mahalle, Adalar mevkii, Tapu sicilinin Cilt: 13. Sayfa:1208, Ada:24, Parsel:92'de kayıtlı, 1447.00 M2. miktarında,A-Blok Zemin kat. 8/180 Arsa paylı. 3 Nolu Bağımsız bölüm MESKEN.(Kat irt.Tes.) ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz üzerinde 2 Blok, Bodrum katlan Depo-Sığınak ve Kapıcı dairesinden, diğer katları mesken olan 23 bağımsız bölümü Mesken olup, borçluya ait 3 nolu bağımsız bölüm Mesken 3 Oda. Mutfak, Salon. Hol, Tuvalet ve Banyodan oluşan 99,95 M2.büyüklüğünde Betonarme yapı, Elektriği ve suyu mevcut. Kapıları takılı.Pencereleri PVC ve takılı.Duvarların iç ve dış kısımları sıva-boya ve badanalı.tabanları İslam hacimli yüzeyleri fayans.çatısı ahşap çalı.üzeri kiremit kaplı, içinde oturulmakta. 111 -B yapı sınıfında taşınmaz. İMAR DURUMU: Susurluk Belediyesi şehir imar planının 50K-1V b. Paftasında mesken sahasında kalmakta olup. blok nizam 5 (Beş) kat inşaat yapı nizamına tabidir. SATIŞ SAATİ: 10:00 -10:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 85.000,00 YTL 2-TAPU KAYDI: Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Kara pürçek Kasabası, Köyiçi-Hürriyet Mahallesinde kain, Tapu sicilinin Cilt:31, Sayfa:3052, Parsel:3111'de kayıtlı, 734.00 M2. miktarındaki Bahçeli Kerpiç Ev-Ahır ve Samanlık olan taşınmaz. ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma Ev, Ahır.Samanlık ve Depo (Ardiye) olarak kullanılan 4 adet yapı bulunmakta olup, fek katlı yığma EV; 3 Oda,Salon,Mutfak,Banyo ve VVC'den oluşmakta ve 53.00 M2. büyüklüğünde.Evin içi ve dışı sıvalı-boyalı-badanalı,tabanları beton kapı ve pencereleri ahşap,elektrik ve suyu mevcut.çatısı ahşap üzeri kiremit kaplı, II-B yapı sınıfındadır. Taşınmaz üzerindeki diğer Ahır-Samanlık ve Depo olan yapılar eski, toplam yaklaşık olarak 130.00 M2. büyüklüğünde tabanları toprak.duvarları sıvasız tuğla-briket duvarlı tavanları yok.çatılan ahşap çatı.üzerleri eternit-marsilya kiremit kaplama olup, l-B yapı sınıfındadır. Halen kullanılmakta olan taşınmaz. İMAR DURUMU: Kara pürçek Belediyesi Şehir imar planının 1/1000 mikyastı paftasında Bitişik yapı nizamı 2 kata tabı olup, mesken sahası içersinde ve Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. SATIŞ SAATİ: 10:20 -10:30 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 60.000,00 YTL 3-TAPU KAYDI: Balıkesir ili. Susurluk ilçesi. Kara pürçek Kasabası Köyiçi inkilap mahallesinde kain. Tapu sicilinin Cilt:32, Sayfa:3135, Parsel:3194'de kayıtlı, 496.00 M2. miktarında Bah.Kar.Ev Ker.Ahır ve Samanlık olan taşınmaz. ÖZELLİKLERİ: Tapu kayıtlarında gözüken Kerpiç Ahır-Samanlık olan yapılan yıkılmış ve içinde yalnızca Tek katlı,Ev olan.evin temeli taş, duvarları Yerli tuğla, duvarların dış kısımları sıvası/, ve boyasız, tabanları beton, kapı ve pencereleri ahşap. Elektrik ve suyu mevcut.çatısı ahşap üzeri kiremit kaplı, II-B sınıfında yapı olup, halen kullanılmakta olan taşınmaz. İMAR DURUMU: Kara pürçek Belediyesi Şehir imar planının 1/1000 mikyaslı paftasında Bitişik yapı nizamı 2 kala tabi olup, mesken sahası içersinde ve Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. SATIŞ SAATİ: 10:40 -10:50 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 40.000,00 YTL 4-TAPU KAYDI: Balıkesir ili, Susurluk ilçesi. Kara pürçek Kasabası. Menevşelik mevkiinde kain, Tapu sicilinin Cilt:20. Sayfa: i 898, Parsel:1924'de kay;t';, (350 M2: miktarında Tarla vasfındaki taşınmazın 1/2 borçlu hissesi. ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar tarla olarak gözükmekte ise de. üzerinde Tek katlı Ev ve açık besi damını bulunmakta. Tek katlı yığma Ev yaklaşık 40.00 M2. büyüklüğünde tabanı beton yığma tuğla duvarlı, dış kısımları sıvasız ve boyasız, kapı ve pencereleri ahşap-demir, çatışı ahşap üzeri kiremit kaplı. II-B yapı sınıfındadır Açık besi damı yaklaşık olarak 150.00 M2. büyüklüğünde, tabanı beton.yığma tuğla duvarlı beton kolon ve lentolu, dış kısımları sıvasız ve boyasız, ön kısımları demir profilli, iç kısımları sıvalı, çatışı ahşap,üzeri eternit kaplama, II-B sınıfında yapı olan taşınmazın tamamının kıymeti 40.000.00 TL olup. 1/2 borçlu hissesi 20.000.00 TL.dır. İMAR DURUMU: Kara pürçek Belediye Başkanlığının 19.10.2010 tarih ve 2010-684 sayılı yazılarına istinaden imar planı dışındadır. SATIŞ SAATİ: 11:00-11:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 20.000,00 YTL Satış Şartları 1-Satış 04.01.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında SUSURLUK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 14.01.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu attırmada da rüçhünlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'mı bulması lazımdır. Böyle hır bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126) ("^İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 78791 (www.bik.gov.tr)