Bodrum İcradan Satılık Ev

Şehir:Muğla
İlçe:Bodrum
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/4006 Esas
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bodrum İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:150.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 09.08.2010 Saat : 14:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 19.08.2010 Saat : 14:20

İlan Metni :

T.C. BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/4006 Esas 1-Tapu Kaydı: ' v Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel köyü, Degirmenaltı mevkii, 440 parsel, 5.311,30 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, A Blok, Zemin Kat, Bağımsız Bölüm No: 1, 53/2028 arsa pay paydalı, Mesken bağımsız bölüm nitelikli taşınmaz. Hali Hazır Durumu: • Kıymet takdirine konu 440 parsel nolu parsel Begonvil 3 Holiday Residance sitesi olarak bilinmektedir. 440 parsel için 2006/192 sayılı ruhsat, tadil edilerek 18.03.2008 tarih ve 2008/55 sayılı ruhsat ile her bir daireye 44,25 m2 ruhsat verilmiştir. Gökçebel Yalıkavak ara yolunda, Cennetevler ve Balyek sitelerinin devamında yol üzerinde Değirmen altı mevkii olarak bilinen yerde kalmaktadır. Taşınmazın kuzeyinde yer alan tepede 3 adet harap yel değirmeni mevcuttur. Taşınmaz Yalıkavak Belediyesi sınırları içerisindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değer tespitine konu mesken deniz görmemektedir. Ancak denize 300 metre mesafededir. Bodrum şehir merkezine 20 km'dîr. Civar parsellerinde konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Meskenlerin kapıları kilitli olduğu için iç mekanlar hakkında detaylı bilgi edinilememiştir. Sitenin tanıtım katalogunda meskenlerin açık mutfak salon ve.iki yatak odası banyo WC den ibaret olduğu belirlenmiştir. Meskenler toplamda balkon dahil 65.00 m2'lik bir inşaat alanına sahiptir. Betonarme tarzda inşa edilmişlerdir. Her blok bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlıdır. Sitenin ortak yüzme havuzu vardır. İşbu A Blok Zemin kat 1 nolu mesken arazinin kötü en yüksek olan noktasındadır. Binanın dış doğramaları PVC'dir. . İmar Durumu: Kıymet takdirine konu taşınmaz için Yalıkavak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden verilme 905/1637 sayılı yazıları ekindeki imar durum belgesine göre konut alanında kalmaktadır. KAKS % 20'dir. Muhammen Bedeli: 150.000,00 JL Satış Saati: 14.20-14.30 arası 1-Satış 09.08.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bodrum 2. İcra Müdürlüğü odası önündeki koridorda -¦ Bodrum Adliyesi Bitez - Bodrum adresinde açık artırma . suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ye rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 19.08.2010 günü Bodrum 2. İcra Müdürlüğü odası önündeki koridordaBodrum Adliyesi Bitez - Bodrum adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini . geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah• min edilen kıymetinin % 40'ınıibulmasİ ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir, b 2^-Artirmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın, teminat mektubunu vermeleri lazımdır..Satış4)eşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça • paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4rlhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve,ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.. (llKm.126) B: 45393