BURSA İcradan Satılık Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Nilüfer
Kurum:10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/827
Cinsi:Mesken
Açıklama:BURSA İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:416.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):208.000,00 TLSatış Tarih: 06.08.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):208.000,00 TLSatış Tarih: 16.08.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

BURSA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/827 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI: Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Demirci Mahallesi, 3092 Ada, 17 Parsel Sayılı, Cilt 29, Sayfa 2845'de kayıtlı, 275.00m2 miktarlı, arsa vasıflı yerde, kat irtifaktı, 3/10 arsa paylı, 1 ve çatı, 3 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken. ÖZELLİKLERİ: Bursa ili, Nilüfer ilçesinin yeni oluşan mahallerinden Üçevler mahallesi sınırlan içerisinde Bayrak sokakta, 8 kapı numaralı, bodrum, zemin, normal kat ve çatı katından oluşan, 4 katlı, 2 norma! daire ile 2 dubleks daireden oluşan binanın dış sıvası ve boyası yapılı olup Belediyesinin tüm altyapı hizmetlerinin bulunduğu, ulaşımın kolay bulunduğu bir yerde bulunmaktadır Taşınmaza çelik doğrama bir kapıdan girilmekle girişte; antre, salon, 3 oda, mutfak, tuvaletten oluşan, normal kata girilmekte olup, bir ahşap iç merdivenle çatı katına çıkılmaktadır. Burada da 3 oda, banyo, tuvalet bulunmaktadır. Normal katta ve çatı katında bulunan ebevyn yatak odalannda duş manali bulunmaktadır Mevcut taşınmaz salon, 6 oda, 3 banyo, tuvalet, mutfak, hol, koridor, balkon ve depodan oluşmaktadır. Dairenin kapılan Amerikan kapı, pencereleri PVC doğrama camlı, ısı yalıtımlıdır. Salon ve odalann taban döşemesi laminant parke, su ile temasta bulunan mutfak, banyo, tuvalet v.b yerlerin taban döşemesi saramik, banyo ve tuvalet duvarlan fayansla kaplıdır. Mutfak tezgahının altında ve üstünde mutfak dolapları mevcuttur. Kombi sistem dogalgaz kaloriferi ile ısıtılan dairede halen Kiracı oturmaktadır. Daire temiz ve bakımlı bir haldedir. İMAR DURUMU: Nilüfer Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.01.2010 tarih 310.05.02/21 sayılı yazısında Demirci Man. H.21C.10A1A pafta, 3092 ada, 17 parsel, 1/1000 ölçekli, Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama imar Planında Konut Bölgesine Bitişik Nizam (H:6.50m) olduğu bildirilmiştir. SATIŞ SAATİ: 14:00 -14:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 416,000.00 TL Satış Şartlan: 1- Satış 06.08.2010 günü yukanda belirtilen saatler arasında Bursa 10. icra Müdürlüğü Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştrma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 16.08.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para İledir. Alıcı İstediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraftan ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddlalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri veridiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklar başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahlpleride dahildir. (B;45455-1032)