Bursa İcradan Satılık Kamyonet KİA BONGO 1997

Şehir:Bursa
İlçe:Merkez
Kurum:2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/12729
Cinsi:Kamyon-Kamyonet
Marka:KİA
Model:BONGO
Açıklama:Bursa İcradan Satılık Kamyonet KİA BONGO 1997
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:4.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.000,00 TLSatış Tarih: 11.08.2010 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.000,00 TLSatış Tarih: 16.08.2010 Saat : 09:30

İlan Metni :

T.C. 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ2009/12729 TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI lir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci artırma 11/08/2010 aaat 09,30-00,40 araaında BURSA Y.Yalova yolu otokop ûmlt Otom.5 Blok No:6 adraalnde yapılacak ve o gün kıymetlerinin % 60'lne İstekli bulunmadığı takdirde 19/08/2010 günü aynı yer vt saatte 2. artırmanın yapılarak sttılaoağı;au kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ım bulmasının vt satış İsteyenin alacağına rüçhtnı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme vt payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden alınacak % 18 oranında KDVnln alıcıya alt olacağı ve satış şartnamesinin lort dasyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene göndtrlltblltctğl fazla bilgi almak İsteyenlerin yukarıda yazılı doayt numtraslylt Müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur, 20/07/2010 Ttkdir Edilen Değeri Ura Kra Acıai CINII (Ontmll nlttlIK vt oıılllhltrlt 4.000,00 ytl 1 1 e. J ,2556 plakalı KIA marka 1997 modtl vtn ktmyontt.sağ vt sol sinyal camı kırık sol ön kapı vuruk,on cam çatlak.sag arka kapı vt çamurluk ezik.arka bagaj kapağı vuruk,sağ arka stop lambası kırık B-5122