Bursa İnegöl İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Bursa
İlçe:İnegöl
Kurum:2.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/763 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa İnegöl İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:70.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 04.01.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 14.01.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. İNEGÖL 2. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009 / 763 TALİMAT Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı : 1 - Bursa ili, inegöl ilçesi, Hamidiye Mah. Konya Sokağı 5 Pafta 63 Ada 6 Parsel sayılı 138,21 m2 miktarlı Avlulu Kargir 3 Katlı evin 1/3 Arsa Paylı Zemin kat 1 nolu mesken nitelikli taşınmaz, Taşınmaz mal ilçemiz belediyesi hudutları içerisinde ve imar planı dahilinde bulunduğundan alt yapı hizmetleri dediğimiz yol su elektrik ve kanalizasyon ile doğalgaz gibi altyapı hizmetİerinden de istifade edilen bir yerdedir.Taşınmaz malın üzerinde 3 katlı kargir bir ev mevcut olup borçlunun bu yerde 1/3 hissesi bulunduğundan kurulmuş bulunan kat mülkiyetine göre de zemin katta bulunan bir nolu bağımsız bölümdeki meskenin ayrıldığı ve halen bu yerin mesken olarak kullanılmakta bulunduğunu elektrik ve suyun mevcut olduğu görüldü. Taşınmaz 95m2 yüzölçümlü bir alanda olup içerisinde 1 salon 2 oda 1 mutfak 1 hol 1 banyo ve 1 WC nin bulunduğu elektrik ve suyun mevcut olduğu anlaşıldı. Bu civarda bu özellikleri taşıyan taşınmaz malların da mesken olarak bu günkü alım ve satımları da incelenerek bu taşınmaz malda borçlu Şenol Yıldız'ın 1/3 hissesi için kurulmuş bulunan kat mülkiyetine göre zemin katta bulunan 1 nolu bağımsız bölümdeki meskenin tamamının değeri 60.000 TL'dir. 2- Bursa ili, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mah Kadınyerleri Sokağı 80 pafta 410 Ada 103 parsel sayılı 100m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazdır.Taşınmaz mal şehrimiz belediye hudutları içerisinde ve imar planı dahilinde bulunduğundan alt yapı hizmetleri dediğimiz yol su elektrik ve kanalizasyon ile doğalgaz gibi hizmetlerden de istifade edilen yerdedir.Şehrimizin mobilya sanayi bölgesinde bulunduğundan sanayi ceyranına da sahip bulunmaktadır.Taşınmaz malın tapu kaydında vasfı her ne kadar arsa ise de halen zeminde üç katlı betonarme bir işyerinin bulunduğu görüldü. Taşınmaz malın bulunduğu yeri cephesi ve derinliği üzerinde bulunan 3 katlı betonarme yapının inşaat tarzı ve inşaat malzemelerinin kalitesi ile mimarı da incelendi.Taşınmaz malların da bugünkü alım ve satımları da incelenerek taşınmaz malın üzerinde bulunan üç katlı betonarme yapı ile birlikte tamamının bugünkü alım ve satıma göre değeri 70.000 TL'dir Satış Şartları: 1 -Satış 04.01.2011 günü 5 pafta 63 ada 6 parsel için saat 14.00'dan 14.10'a kadar 80 pafta 410 ada 103 parsel için 14.20'den 14.30'a, kadar İnegöl 2.İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14.01.2010 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %40'ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile mevzuatın öngördüğü oranda KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/763 Talimat sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 09.11.2010 (İc.İf. K. 126) (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 (Eski Örnek 64'e karşılık gelmektedir) www.bik.gov.tr (Basın:79649)