Bursa İznik İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Bursa
İlçe:İznik
Kurum:İcra Müdürlüğü
Dosya No:2010/970 Tlmt
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Bursa İznik İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:9.225,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):4.612,50 TLSatış Tarih: 19.02.2013 Saat : 11:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):4.612,50 TLSatış Tarih: 01.03.2013 Saat : 11:10

İlan Metni :

Özellikleri : Bursa II. İznik İlçe. 390 Parsel no. Köyıçı Mevkiinde kain taşınmaz tapu kaydında Bahçeli Kerpiç Ev Ahır ve Samanlık olarak gözükmekledir Köy yerleşim alanında kadastro yoluna cepheli. ıkı katlı, yaklaşık 90 m2 zemin inşaat alanlı, çatısı kiremit kaplı, pencereleri ahşap, ön yüzü sıvalı boyalı, halen içerisinde oturulan ahşap kerpiç tek konut ile yaklaşık 110 m2 inşaat alanlı, tek katlı, betonarme çatısız, pencere ve kapıları demir doğrama depo mevcuttur. Adresi : Hoca Köy İZNİK - BURSA Yüzölçümü : 632 m2 yüzölçümlü olup (1/2 hissesi satılacaktır) İmar Durumu : Taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine tabı olup imar planı yoktur. Kıymeti : 40.000.00 TL (1/2 hissesinin değen) KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Malumat dosyasındadır 1. Satış Günü : 01 /03/2013 günü 10 50 -11 00 arası 2. Satış Günü : 26/03/2013 günü 10 50 . 11 00 arası Satış Yeri : İznik İcra Müdürlüğü önü 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe. 309 Parsel no, Köycıvarı Mevkiinde kam tapu kaydında tarla olarak gözüken taşınmaz, ciüz. sulanabilir, kadastro yoluna cepheli, yaklaşık yarısı zeytin ve kiraz olup diğer kısımları tarla-bahçe niteliğindedir. Arazı Kullanım tabilıyetı Sınıfılamasına göre birinci sınıf tarım arazisidir Taşınmaz işlemeli tarım kültürüne elvenşlıdir. Adresi : Hoca Köy İZNİK - BURSA Yüzölçümü : 11 150 m2 yüzölçümlü olup (1/2 hissesi satılacaktır.) İmar Durumu : Taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine tabı olup imar planı yoktur. Kıymeti : 66 9C0.00 TL (1/2 hissesinin değeri) KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Malumat dosyasındadır. 1. Satış Günü : 01/03/2013 günü 11:10 - 11:20 arası 2. Satış Günü : 26/03/2013 günü 11:10 - 11:20 arası Satış Yeri : iznik İcra Müdürlüğü Önü Satış Şartları 1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere sure verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde (jaıremıze bildirmeleri lazımdır; aksı takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tum alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedeı ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselîjılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup değen verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışı iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/970 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/01/2013 (İİKm.126) C) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın:617 . R-mi ilanlar www.ilan.gov.trda TC.İZNİKİCRA DAİRESİ2010/970 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi. Niteliği. Kıymeti. Adedi. Önemli Özelliklen.1 NO LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Bursa II. İznik İlçe, 115 Parsel No. Köprübaşı Mevkiinde tapu kaydındazeytinlik olarak gözüken taşınmaz, duz. sulanabilir, kadastro yolunacepheli, içerisinde yetişkin ağaçlar bulunan kapama zeytin bahçesidirArazı Kullanım kabiliyeti Sınıflamasına göre birinci sınıf tarımarazisidir Taşınmaz işlemeli tarım kültürüne elverişlidir.Tam hissesi satılacaktır.Adresi: Hoca Köy İZNİK - BURSAYüzölçümü: 1025 m2İmar Durumu: Taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine tabı olupimar planı yoktur.Kıymeti: 9.225.00 TLKDV Oranı: °o18Kaydındaki Şerhler: Malumat dosyasındadır.1. Satış Günü: 01/03/2013 günü 10:30 - 10:40 arası2. Satış Günü: 26/03/2013 günü 10:30-10:40 arasıSatış Yeri: İznik İcra Müdürlüğü Onu2 NO'LU TAŞINMAZIN