Bursa Karacabey İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Karacabey
Kurum:KARACABEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/2582
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa Karacabey İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:30.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 25.02.2011 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 07.03.2011 Saat : 11:00

İlan Metni :

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI KARACABEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOSYA NO: 2009/2582 Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen; 1- Bursa İli Karacabey İlçesi Nasrettin Mah. 302 ada 9 parselde tapuya kayıtlı 229.01 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bir zemin dört normal katlı betonarme apartmanın 12/60 arsa paylı 2 nolu bağımsız mesken 3/a yapı grubuna giren mesken soba ısıtmalı 4 oda bir salon mutfak banyo ve wc'den oluşmaktadır. Merdivenler mozaik, dış cephe boyasız Sivaslı meskenin tamamı Muhammen Değeri: 60.000,00 TL olup Saat 11.00-11.10 arasında; 2- Bursa İli Karacabey İlçesi Sultaniye Köyü 1131 parselde tapuya kayıtlı 2850 m2 alanlı tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde 20 yaşlarında 71 adet zeytin ağacı bulunan taşınmazın tamamı Muhammen Değeri: 15.000,00 TL olup Saat 11.10-11.20 arasında: 3- Bursa İli Karacabey İlçesi Sultaniye Köyü 1136 parselde tapuya kayıtlı 3050 m2 alanlı tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde 5 yaşlarında 79 adet zeytin ağacı bulunan taşınmazın tamamı Muhammen Değeri: 10.000,00 TL olup Saat 11.20-11.30 arasında: 4- Bursa İli Karacabey İlçesi Sultaniye Köyü 122 ada 7 parselde tapuya kayıtlı 33035 m2 alanlı tarla vasfındaki sulanabilir taban arazinin borçluya ait 32819/132140 hissesi Muhammen Değeri: 33.000,00 TL olup Saat 11.30-11.40 arasında: 5- Bursa İli Karacabey İlçesi Sultaniye Köyü 195 ada 1 parselde tapuya kayıtlı 493,78 m2 alanlı arsa vasfındaki halen boş durumdaki taşınmazın tamamı Muhammen Değeri: 2.500,00 T L olup Saat 11.40-11.50 arasında: 6- Bursa İli Karacabey İlçesi Sultaniye Köyü 207 ada 2 parselde tapuya kayıtlı 660.60 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde halihazırda yığma taşıyıcı sistemden inşaa edilmiş 102 m2 alanlı kagir ev ve parselin ? güneybatı köşesinde 70 m2 alanlı 4 mt. Yüksekliğinde depo nitelikte kullanılan yapılar mevcuttur. Ev olarak kullanılan kısımda 3 oda bir hol bulunmaktadır. Banyosu mevcut olmayıp wc dışarıdadır. Duvarları kireç boyalı yerler PVC esaslı marley ile kaplıdır. Üstünde ahşap çatı mevcut olup, Marsilya tipi kiremit vardır. Elektrik ve suyu mevcut soba ısıtmalı etrafında 10 m2 çelikten yapılmış trapez saç örtülü indirmesi vardır. Depo sıvanmamış vaziyette olup, çatı örtüsü metal etermit kullanılmış taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi satılacaktır. Muhammen Değeri: 30.000,00 TL olup Saat 11.50-12.00 arasında; Satılarak paraya çevrilecektir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Satış 25/02/2011 günü 11.00-12.00 saatleri arasında yukarıda yazılı saatler arasında Karacabey İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 07/03/2011 günü aynı saatte ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %' 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi taktirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak ? isteyenlerin yukarda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarları tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. 11/01/2011 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. www.bik.gov.tr B-30