Bursa Merkez İcradan İhale ile Satılık

Şehir:Bursa
İlçe:Merkez
Kurum:14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/13376
Cinsi:Diğer
Açıklama:Bursa Merkez İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:130.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 12.02.2012 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 22.02.2012 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. BURSA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI DOSYA NO: 2011/13376 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 17.02.2012 günü 11.00- 11.05 saatleri arasında Bursa Adalet Sarayı, Bodrum Kat, Adliye Kafeteryası - Uluyol / BURSA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde ikinci artırmanın 22.02.2012 günü aynı yer ve saatte yapılarak satılacağı. Şu kadar ki: Artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, * Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği ile belirlenen şartlara haiz olmak, gerçek kişiler için Büyükşehir Belediyesinden tahsis belgesi almak, (MADDE- 7 Beledive çalışma ruhsatlan; Trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Çalışma ruhsatlı araç sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyeye müracaatta bulunmadan ve Encümen kararı alınmaksızın satış yapılması ve ortak alınması halinde 20. Maddenin "o" bendi kapsamında işlem yapılır. Ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir, bu ortaklık (S) Plakalı servis araçlarında şirket ortaklığı olabilir. Diğer araçlarda sadece şahıs ortaklığı olup şirket ortaklığı olamaz (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği). İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler: A) Aracı Çalışma Ruhsatı ile Devir veya Ortaklık Almak İsteyenler: 1- Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.) 2- UKOME'den alınacak ticari plaka tahsis belgesi, 3- Nüfus Müdürlüğü'nden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir), 3-Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi (Şirketlerde aranmaz), 4- Bursa veya ülke sınırları içinde başka bir Ticari faaliyeti olmadığına dair Bursa İl Sınırları içinde ikamet ettiği verin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak belge. (Şirketlerde ve mevcut ortak aracın diğer hissesini almak istiyorsa bu şart aranmaz), 5- Yeni ruhsat tahsis ücretini yatırdığına dair tahsilat makbuzu gereklidir. İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar: MADDE- 9 Belediyeden Çalışma ruhsatlı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin çalışma ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Ticari faaliyeti bulunan şahısların ticari plaka almalarına izin verilmez (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında), Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV'nin alıcıva ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, gideri verildiğitakdirde şartnamen bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. BEDELİ ADEDİ CİNSİ 130.000,00 TL 1 16 S 5178 Sayılı Ticari Plaka. www.bik.gov.tr B-484