Bursa-MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Bursa
İlçe:Mudanya
Kurum:MUDANYA İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009-1629 Talimat
Cinsi:Bilinmeyen İhaleler
Açıklama:Bursa-MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:62.740,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):31.370,00 TLSatış Tarih: 21.07.2010 Saat : 14.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):31.370,00 TLSatış Tarih: 26.07.2010 Saat : 14.30

İlan Metni :

TC. Mudanya İcra Müdürlüğü Dosya No:2009-1629 Talimat TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI ipotekli olup satılmasına karar venlen taşınmazın açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır TAPU KAYITLARI: Bursa İM. Mudanya İlçesi. Çamlık Köyü. Karşı Mevkii. 103 Ada. 15 Parsel. Cilt Sayfa No: 3/231. Yuzölçüm 15.685.42 m2. Ana Taş Nitelik TARLA İmar Durumu: Satışa konu taşınmaz köy yerleşik alan planı dışında ve imarsız alan dışında kalmakta olup kadastro voiuna cephelidir Mali hazır durumu: Satışa konu taşınmaz boş bir tarladır Tşınmaz kadastro yoluna cephelidir. Köy yertaajk atanma uzak mesafededir Zirai yönden kıraç 2 sınıl bir tarım arazisi niteliğindedir. Muhammen bedeli 62.740.00 TL olup bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. MK 127. Mad Göre Satış İlanın Tebliği: Adreslen tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nede«y*e tebhgat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yenne kaim olmak üzere ılanen tebliğ okjnuf Satış Gun ve Saatleri: Birinci satış günü 03 08.2010 tarihinde, saat 14.30-14:40 arasında Mudanya kra Mudurtuğu nde (Yeni Belediye İş Merkezi Kat 5 Mudanya) •kinci satış gunu 13 06 2010 tarihinde aynı yer ve saatle. Satış Sarıları t Btnoo artırmada lahmm edıten degenn *«60'ını ve njçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve vatış giderlerim geçmek şartı de ınate cVunu' Böyle pır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saki< katma» şartıyla *mcı artırmaya çıkarılacaktır Bu artırmada da ruçhaniı alacaklıların alacağını ve satış gw3#rtenm geçmesi şartıyla en çok art rana ihale okKHjr Şu kadar ki artırma bedelinin malm tahmtn edilen kıymetv>r v40 im bu*ması ve satış isteyenin alacağına ruçrıanı olan alacakların toplamından fazla olması ve buncam başka pa/ava çevirme ve paytaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı *zsa satış tatefr düşecektir . artırmaya -şftrak edecekienn \*tvrm> edrten degenn *»20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar barvuı tem^ai m#»tubu vermeten lazımdır Satış peşj" f>*r* ıl*d,r a'»o istediğinde 110» gunu geçmemek uz*re sure ¦¦"*eb<* h«w ösn+ş* *«rg«ı tapu harç ve masrafları 4e mevzuatın ongö'dugu oranda KDV ihale aiosına aittir TeMeye here »e c*nkjr*> ıenja>r sat > bsdeknden öden» 3 (KM** sar*» ataca» tana d»>r agaerm (") bu gavnmen»^ uzenndekı ha*iarnı özerkle 'aız ve gKJertere ¦Sa» oean oa m m ¦*• dayanag* b« *C4r»r *«»^*v- g •. ¦; . .- goen venfcfrgı ta»d»rde »• m «urarr >«rr4r«y/r- caşkaca r>jgı *• <ıinwr 2O0O 1*20 Takma* s». • ¦ aiN) '1 sşanr uaMr>o* *»n d* da#wtdw ¦ Ow Smea bu v6r«e«*eaaı%en 6r>c**.ı wr9uiamada ku«ujn.u>n Omt* M • »*r» .» gelmektedir Örnek No:2r