Bursa Mudanya İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Mudanya
Kurum:T.C. MUDANYA İCRA DAİRESİ
Dosya No:2012/1657 TLMT
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Bursa Mudanya İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:350.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.000,00 TLSatış Tarih: 10.12.2013 Saat : 10:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.000,00 TLSatış Tarih: 06.01.2014 Saat : 10:20

İlan Metni :

T.C. MUDANYA İCRA DAİRESİ 2012/1657 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Kıymet Takdirine konu taşınmaz. Mudanya ilçesi Çağrışan Köyü. cilt:3. sayfa: 234. Ada -. Parsel 127'de kayıtlı 17.230.88 m2 alanlı, 26 adet. Üç Katlı Betonarme Konut Ana Taşınmaz Niteliği ile. 24 bağımsız bölüm no ile. 720/17230 arsa payıyla. Konut Bağımsız Bölüm niteliği ile kat mülkiyetti olarak tam hisse. Özellikleri: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, Mudanya ilçesi Çağrışan Köyü Çamlıca Evleri Sitesi Kır Sok. 24 Nolu villadır. Site Mudanya Bursa Karayoluna yaklaşık 400-500 m mesafede ve villa tipi konutları yoğun olarak bulunduğu bir muhittedir. Sitenin peyzajı iyi durumda olmasına rağmen, değer tespitine konu natamam durumdaki villan bahçesinin peyzaj çalışması görmemiş ve bakımsız durumda olduğu tespit edilmiştir. Sitedeki birçok villanın kapalı garajı ve müstakil havuzu olmasına rağmen, taşınmazın kapalı garajı ve yüzme havuzunun olmadığı görülmüştür. Taşınmazın halihazır durumu şöyledir: Taşınmaz kısmi bodrum kat, zemin kat ve 1 .kattan müteşekkil b.a. karkas iskelet sınıflı villa nitelikli natamam bir yapıdır. Yapıya çift kanatlı, yıpranmış, kilidi oluşturulmamış ahşap bir kapı ile girilmektedir. Kısmi bodrum katta, antre, banyo ve kullanım niteliği henüz belirsiz olan 3 göz mahal bulunmaktadır. Zemin katta, antre, kademeli büyük bir salon, mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. 1 .katta, antre, salon, her biri müstakil banyolu 3 oda ve ayrıca bir oda ve banyo ile 2 adet teras bulunmaktadır. Bu kata ait ışıklı çatı, sağ alttaki fotoğrafta da kaba haldeki banyolardan bir adedi görülmektedir. Tüm yapıda, döşemelerde çıplak beton üzerine şap. duvarlar alçı takviyeli sıva tatbik olunmuş durumdadır. Pencereler ile topla kapılar, pvc doğrama, çift cam ve söveli olarak oluşturulmuş iç kapılar ve kör kasalar henüz takılmamıştır. Dış cephe boyası yapılmış ancak harici etkilerle kısmen yıpranmış durumdadır. Dahili merdivenler kaplamasız, banyo ve tuvalet duvarları kaba sıvadadır. Binanın elektrik, temiz su. pis su. kalorifer tesisatları döşenmiş ancak mutfak, tuvalet ve banyolarda hiçbir vitrifiyc malzeme konulmamıştır. Yapı oturma alanı yaklaşık 160m2. her üç katta toplam yapı alam yaklaşık 400 m2 dir. Adresi: Mudanya ilçesi Çağrışan Köyü Çamlıca Evleri Sitesi Kır Sok. 24 Nolu villa Arsa Payı: 740/17230 İmar Durumu: Kıymet Takdirine konu taşınmaz. Ayrık Nizam, 2 kat. Hmax= 6,50 m + %15, ön bahçe mesafesi 5 m. yan bahçe mesafesi 3.50 m. TAKS : -. KAKS:0.30 m. yapılaşma müsaadelidir. Parsel üzerinde ruhsatlı yapı bulunmaktadır. Kıymeti: 350.000.00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır 1. Satış Günü: 10/12/2013 günü 10:20 -10:30 arası 2. Satış Günü: 06/01/2014 günü 10:20 -10:30 arası Satış Yeri: MUDANYA ADLİYESİ ÇAY OCAĞI ÖNÜ İK. Madde 127-(Değişik madde:09/11/1988 - 3494/18md.) ""ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yaılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderccatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1657 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. B:64925 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de