Bursa-ORHANGAZİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Şehir:Bursa
İlçe:Orhangazi
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/1100 TALİMAT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Bursa-ORHANGAZİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:163.350,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):81.675,00 TLSatış Tarih: 17.08.2010 Saat : 11:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):81.675,00 TLSatış Tarih: 27.08.2010 Saat : 11:30

İlan Metni :

T.C. ORHANGAZİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/1100 TALİMAT İpoteğin paraya çevrilmesi suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilen taşınmazın cinsi, adedi, evsafı, tapu kaydı, kıymeti: TAPU KAYITLARI: Satışa konu taşınmaz: Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca köyü, Büyükalanlar mevkii, 1140 parselde kayıtlı 7.425,00 m2 alanlı zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamı İMAR DURUMU: Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca köyü, Büyükalanlar mevkii, 1140 parselde kayıtlı bulunan 7.425,00 m2 alanlı zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamı TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: 1.Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca köyü, Büyükalanlar mevkii, 1140 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tamamı; tapu kaydında 7.425,00 m2 alanlı "ZEYTİNLİK" olarak gösterilmiştir. Taşınmaz zeytinlik vasfında olup taşınmazda en yaşlısı 100 yaş ve üzeri en genci ise 5-6 yaş civarında zeytin ağaçları ve fidanları bulunmaktadır. Taşınmazdaki zeytin ağaçları ve fidanları vasat bakımlı, habitus yapısı ve verim çemberi genelde ufak yapıda, bazı ağaçlarda ise orta büyük yapıdadır. Yeni sürgün faaliyeti vasat, yapılması gereken zirai mücadele işlemleri eksik yapılmıştır. Taşınmazın kuzey kesiminde daha ziyade genç fidanlar bulunmaktadır. Taşınmazda meyil % 10 ile % 20 arasında değişmekte, makineli tarım uygulamasına müsaittir. Toprağı tınlı yapıda, her ne kadar resmi kadastrolu arazi yoluna cephesi bulunmasa da kuzey sınırı paftasında olmayan ancak zeminde fiilen kullanılan bir arazi yoluna sınırı bulunmaktadır. Taşınmazın içinden elektrik hattı geçmekte olup taşınmaz Gölkaya köyü yerleşim alanına oldukça yakın bir konumdadır. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Satışa konu dosyasından Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca köyü, Büyükalanlar mevkii, 1140 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının 163.350,00 TL olarak kıymet takdir edilmiş olup, Orhangazi icra Müdürlüğü'nden yapılan 25.11.2008 tarihli bilirkişi raporunun ilgililere tebliği ile değer kesinleşmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Taşınmazların 1. açık artırmasının aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Orhangazi icra Müdürlüğü'nde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Orhangazi icra Müdürlüğü'nde, 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırma ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Satışa Konu Taşınmaz: Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca köyü, Büyükalanlar mevkii, 1140 parselde kayıtlı bulunan zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamı Muhammen Değeri: 163.350,00 TL LAçık Artırma Günü: 17.08.2010 2.Açık Artırma Günü: 27.08.2010 Saatleri: 11.30-11.40 arası 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale damga pulu, tahakkuk edecek tüm tapu harçları satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları ve tellaliye satış bedelinden ödenir. Alacaklı Varlık Yönetim A.Ş. olduğundan taşınmaz alacağa mahsuben veya 3. şahıslarca satın alınması halinde Katma Değer Vergisi'nden istisna olduğundan Katma Değer Vergisi alınmayacaktır. 3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1100 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23.06.2010 (ic.if.K.126) Yönetmelik Örnek No: 27 (*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 45444