Çanakkale Ayvacık İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Çanakkale
İlçe:Ayvacık
Kurum:AYVACIK İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/525 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:Çanakkale Ayvacık İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:59.869,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.934,50 TLSatış Tarih: 04.04.2013 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.934,50 TLSatış Tarih: 30.04.2013 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. AYVACIK İCRA DAİRESİ 2009/525 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Özellikleri : Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ümmühan Köyü/Mah Çayırlar Mevkii. 324 ada, 17 Parsel sayılı 364,00 m2 yüzölçümünde Arsa olarak Tapuda kayıtlı taşınmaz olup yola cepheli olup etrafında yapılaşma vardır. Arsa içinde briket tuğladan yapılmış üstünde oluklu etermit e saçtan yapılmış çatılı Hayvan ağılı olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Adresi :Ümmühan Mah. Ayvacık /ÇANAKKALE Yüzölçümü :364,00 m2 Arsa Payı :Tam Kıymeti :59.869,32 TL KDV Oranı :%18 (Satış tarihi itibariyle yasal geçerli oranlar uygulanacaktır) 1. Satış Günü :04/04/2013 günü 10:00- 10:05 arası 2. Satış Günü :30/04/2013 günü 10:00- 10:05 arası Satış Yeri :Belediye Nikah Salonu Ayvacık Çanakkale Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/525 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/02/2013 Basın:11914-www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.aov.tr'de