Çanakkale Gelibolu İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Çanakkale
İlçe:Gelibolu
Kurum:GELİBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/609 TAL
Cinsi:Arsa
Açıklama:Çanakkale Gelibolu İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:1.426.690,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):713.345,00 TLSatış Tarih: 06.04.2012 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):713.345,00 TLSatış Tarih: 16.04.2012 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. GELİBOLU İCRA MÜDÜRÜMDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/609 TAL Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 ? TAPU KAYDI: Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Camikebir Mah Bırçlalı tepe mevkii 20/1 pafta 400 ada 15 parsel sayılı 3.266,90 m! arsa nitelikli taşınmazın tamamının satışına karar verilmiştir. ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz arsa üzerinde 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir dumansız fabrika binası vardır. Zemin kat tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılmakta olup üst katta yemekhane vardır. Belediyeden yapılan araştırmaya göre fabrika binası 1708 nf taban alanında oturmaktadır. Toplam 3096 m! kapalı kullanım alanına sahiptir. Piyasa şartJanna göre 15 nolu parselin arsa değeri 326.690,00 TL dir. Üzerindeki fabrika binasının değeri 1,100.000,00 TL dir, Toplam değeri ise 1.426.690,00 TL dir. İMAR DURUMU: Belediye imar planında E: 2.00, H: 9,50 2 katlı konfeksiyon atölyesi alanında kalmaktadır. Satış Saati: 10:30 -10:35 Arası Muhammen Bedeli: 1.426.690,00 Satış Şartları 1-Satış 06.04.2012 günü yukanda belirtilen saatler arasında GELİBOLU HÜKÜMET KONAĞI İHALE SALONU açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartjyle 16.04.2012 günü aynı yerve saatler arasında ikinci artırmaya çıkartacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması 2 ? Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi, K.D.V alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 ? Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden ibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 ? Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (IIKm.126) (*) İlgililer tabirine i Ak hakkı sahipleride dahildir. BASIN: 6246 (www.bik.gov.tr)