Çankırı Orta İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Çankırı
İlçe:Orta
Kurum:T.C. İLGAZ (SULH HUKUK MAH.1 SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/6
Cinsi:Arsa
Açıklama:Çankırı Orta İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:20.145,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.072,50 TLSatış Tarih: 22.05.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.072,50 TLSatış Tarih: 01.06.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. İLGAZ (SULH HUKUK MAH.1 SATIŞ MEMURLUĞU 2016/6 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Çankırı İl, İlgaz İlçe, 189 Ada No, 71 Parsel No, KÖYİÇİ Mahalle/Mevkii, YEŞİLDUMLUPINAR Köyü, köy yerleşim yeri içerisinde olup, kumlu killi tın tekstürklü parselin 2/3 'ünde eğim % 3-4 hafif eğimli, geri kalan kısımda eğim ise %7-8 orta eğimli bir alandır, parsel kuzeyden başlayıp güneyindeki tepenin yamacına doğru uzanmaktadır, üzerinde ekili dikili bir şey olmayıp, çayır ile kaplanmıştır., yerleşim yeri içinde olması nedeniyle tarım dışı arazi olup, arsa vasfındadır. Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları Yeşildumlupınar köyü /İLGAZ 2.014,56 m2 imar planı dışında 20.145,60 TL %18 ŞERH YOKTUR 03/05/2017 günü 10:00 - 10:10 arası 01/06/2017 günü 10:00 - 10:10 arası İLGAZ ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/03/2017 (Basın No: 124)