ÇORLU 1. İcradan Satılık Ev

Şehir:Tekirdağ
İlçe:Çorlu
Kurum:1. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2008/6629 E
Cinsi:Mesken
Açıklama:ÇORLU 1. İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:57.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):28.500,00 TLSatış Tarih: 24.08.2010 Saat : 15:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):28.500,00 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 15:20

İlan Metni :

T.C. ÇORLU 1. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/6629 E Bir borçlan dolayı ipotekli, aşağıda tapu kaydı, evsafı ve kıymeti yazılı taşınmazlar cebri icra yolu ile satılacaktır. İşbu,satış ilanının İİK. 127.maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz: Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mah, 635 Ada, 108 parselde kayıtlı bulunan 90/2000 arsa paylı 4.kat (20) nolu mesken vasıflı taşınmazdır. İMAR DURUMU: Çorlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğu'nün 24.11.2008 tarihli yazısına göre, Reşadiye Mah., 635 Ada, 108 Parsel 1.5.2 Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında bitişik nizam 5 kat ticari alanda kalmaktadır. TAŞINMAZIN BALİHAZİR DURUMU: Satışa konu Çorlu ilçesi, Reşadiye Mah, 635 Ada, 108 parselde kayıtlı bulunan 90/2000 arsa paylı 4.kat (20) nolu mesken 90 m2 olup, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 2 balkonludur. İki balkon da PVC ile kapatılmıştır. Islak zeminler seramik döşeli olup, koridor, mutfak, salon ve oda zeminleri laminant parke kaplıdır. Meskende kartonpiyer ve kısmen de ışıklandırmalı ve kemerli kartonpiyer uygulaması vardır. Mutfak tezgahı granit, tezgah yan duvarları seramik, mutfak dolapları bakımlı ve yenidir. Isınma kombili ve kaloriferlidir. Duvarlar saten, tavanlar tavan boyası ile boyalıdır, iç kapılar camlı ahşap kapıdır. Dış kapısı çelik kapıdır. Pencereler PVC doğramalıdır. Taşınmazın bulunduğu ana bina yaklaşık 13 yıllık olup, taşınmazın her türlü alt yapısı mevcuttur. Taşınmaz merkezi yerdedir. TAŞINMAZLARIN KIYMETİ: Taşınmazın değeri 57.000-TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI: ' 1- Taşınmazların I. açık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Çorlu 1. İcra Dairesinde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Çorlu I . İcra Dairesinde, 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Satışa Konu Muhammen 1.Açık Arttırma 2. Açık Arttırma Saatleri Taşınmazlar Değerleri Günü Günü Çorlu ilçesi, Reşadiye 57.000-TL 24.082010 03.09.2010 15.20-15.30 Mah, 635 Ada, 108 parselde kayıtlı 4.kat (20) nolu mesken 2- ihale damga pulu, Tellaliye resmi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçlan ve taptı satım harcı satış bedelinden ödenir. TC. Gelirler idaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğu'nün 29.04.2008 tarihli yazısı gereği ihale alıcısı KDV ödemeyecektir. 3- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/6629E. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 46093)