Denizli Acıpayam İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Denizli
İlçe:Abonelere Özel Bilgi..
Kurum:Abonelere Özel Bilgi..
Dosya No:2017/150 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Denizli Acıpayam İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:0,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):0,00 TLSatış Tarih: **.05.2017 Saat : **:**
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):0,00 TLSatış Tarih: **.06.2017 Saat : **:**

İlan Metni :

***'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/150 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Denizli ili, *** ilçesi, Dodurgalar Mahallesi MEVKİİ: Bahçe Arası mevkii PARSEL NO: 3644 parsel sayılı taşınmaz ifraz edilerek 6016 ve 6017 parsel numaralarını almış VASFI: Bahçe, Direk YÜZÖLÇÜMÜ: 6016 parsel 1.168,79 m2 olup 154,11 m2'lik kısmında, 6017 parsel 3,21 m2 olup tamamında irtifak hakkı talebi MALİKİN ADI VE SOYADI: Ömer Çar mirasçıları davalılar; 1-ADNAN ÇAR 2-BÜLENT AYDIN ÇAR 3- ESMA BOZDEVELİ 4- HASAN HÜSEYİN ÇAR 5- HATİCE ÇAR 6- HAYDAR ÇAR 7- MEHMET ÇAR 8- RAMAZAN ÇAR 9- ŞERİFE ÇAR KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TC.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara karar gereğince; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10. madde) açılması sebebiyle; Yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu *** günü saat ***'de ve yukarıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası'nın *** Şubesi'ne yatırılacağı hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. *** Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de (Basın: 588759)