Düzce Kaynaşlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Düzce
İlçe:Kaynaşlı
Kurum:T.C DÜZCE 5. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/2272 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Düzce Kaynaşlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:16.613,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):8.306,50 TLSatış Tarih: 14.03.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):8.306,50 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C DÜZCE 5. İCRA DAİRESİ 2016/2272 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NOTU TAŞINMAZIN Özellikleri :Düzce ili, Kaynaşlı ilçe, 119 Ada No, 12 Parsel No, Yeşiltepe Köyü köyü, Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Yeşiltepe köyü, Açma mevkiinde bulunan tapunun 119 Ada 12 no'lu parselini teşkil eden Tarla vasıflı taşınmazın 2.750,00 m2 yüzölçümündedir. Borçlu Mehmet oğlu Mehmet Uçar'ın taşınmazdaki hisse payı 3/16 ve 515,63 m2'dir. Düzce İl Genel Meclisinin 03.03.2009 tarih ve 74 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parselde ? Tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir. Taşınmaz içerisinde bir adet mesken (bağ evi) binası ve bir adet depo mevcuttur. Taşınmazda mesken binasının ön kısmı sebze ekili vaziyette meskenin arka kuzey kısımları yer-yer boşluk vaziyette olmasına rağmen verim çağında fındık ocakları ile kaplıdır. Fındık ocakları 4x4 metre sıra arası ve sıra üzeri mesafeler korunarak tesis edilmişlerdir. Taşınmazın içindeki meslek elektrik, su ve Telekom hizmetlerinden faydalanmaktadır. Topoğrafik olarak meyilli olup, toprak yapısı fazla derin olmayıp, fındık ve diğer cins ağaçların yetişmesine elverişli derinliktedir. Taşınmazın sulama imkanı yoktur. Düzce'nin yi Ilık yağış miktarı fındık için yeterli düzeydedir. 4x4 metre sıra arası ve sıra üzeri mesafeler korunarak tesis edilmiş bir fındık bahçesidir. Gençleştirme işlemleri yapılmış bir bahçedir. Verim çağındadır ve Düzce ili fındık verim ortalamasında olduğu kanaatine varılmıştır. Borçlu Mehmet Uçar Taşınmazın 3/16 hisse payına maliktir. Buna göre Borçluya isabet eden maddi değer; (3/16x88.607,00) 16.613.00TL'dir. ÖNEMLİ: 5411 sayılı Bankalar Kanunun 143/5, Maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi /Kanunun 1 bendi düzenlemesi uyarınca cebri satışlarda KDV ve Damga Vergisinin istisna olduğu hususunun satış ilanında belirtilmesi gerekmektedir. Kıymeti :16.613,00TL KDV Oranı :KDV den istisna Kayd ındaki Şerhler :tapu kayd ı ndaki gibi 1.Satış Günü :14/03/2017 günü 10:00-10:05 arası 2.Satış Günü :25/04/2017günü 10:00-10:05 arası Satış Yeri :Fevzi Çakmak mahallesi Kalıcı işyerleri C Blok No:234 Oda 123 Merkez Düzce (Atos Karşısı- Eski Düzce Belediye Binası) Satış şartları: 1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırma da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek zere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2272 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.02/02/2017