Elazığ Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Elazığ
İlçe:Merkez
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/162 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:Elazığ Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:4.235.077,17 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.117.538,59 TLSatış Tarih: 12.11.2010 Saat : : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.117.538,59 TLSatış Tarih: 22.11.2010 Saat : : 14:00

İlan Metni :

T.C. ELAZIĞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/162 Tal. Satışına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Bellikleri: I- TAPU KAYDI : ELAZIĞ İLİ MERKF/. BİZMİŞEN KÖYÜ ÇERKEZ ÖNÜ MEVKİİ. 2598 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ. ÖZELLİKLERİ : Tam hissedir. Yüzölçümü I0.583.0ü-m2 dır. Susuz Tarta vasfındadır. Gayrimenkul Elazığ-M a larva yoluna cepheli olup kot olarak yolun 10 mt aşağısında yer almaktadır Gayrimenkul Flazsg Belediyesi imar planı içerisinde yer almakta olup. imar planında kentsel servis alanı olarak yer almakta olup, üç kat yapılaşmaya izinlidir Parsel ü/erinde 3 katlı ve bodrum katlı bir bina bulunmaktadır. Binamı: güney kısmında bir havuz ve etrafında kapalı çardaklar bulunmaktadır. Parselin geri kalan kısmında yaşları 12-15 olan kayısı ağırlıklı bir karışık meyve bahçesi ile ü/iim bağı yer almaktadır. Parselde bir artezyen kuyusu ve buna ait pompa tesisatı bulunmaktadır. Ev B. V Karkas 3 katlı bodrumlu kaloriferli bir binadır. Binanın yıpranma payı %I5 dır. Bina her katı bir kontu olan üç adet konulu içermektedir. Her kat I salon. 3 oda, mutfak, banyo ve wc den ibare: olup, inşaat alanı I35 m2 civarındadır. Binanın toplam inşaat alanı 133*4=540 nı2 civarındadır. Bodrum katta kazan dairesi ve depo bulunmaktadır Havuz 1! *S 88 ın2 olup. etrafındaki kapalı çardakların toplamı 50 m2 civarındadır. İMAR DURUMU : Kentsel servis alanı olarak, uç kat yapılaşmaya izinlidir. SATIŞ SAATİ : 14:00 14:05 ARASI MUHAMMEN BEDELİ 4.235.077,! 7 -TL Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışına karar verilmiş olup, satış şartları aşağıdaki gibidir. Satış Şartları : i- Satış 12/11/2010 günü aşağıda belirtilen saatlerde 3. İcra Müdûriiiğü-Adliye Sarayı-Elazığ açık artırma sureliyle yapılacaktır. Bu artırmad; tahmin edilen değerin %60 mı ve rüçhaniı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştığa giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdüi saklı kalmak şartıyla 22/11/2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhaniı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geç 'nesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin , tahmin edilen değerin 'O' si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K. D. V alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarda diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ite sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühleı içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mes'ul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müııderccaımı kabul etmiş sayılacakiarı.başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- iş bu ilan tebligaı yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmaküzere ilan olunur. (IIK. M. 126-127) (*) İlgililer'tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın No: 62788 www.bik.gov.tr