ERZURUM İcradan Satılık Ev

Şehir:Erzurum
İlçe:Merkez
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/2175 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:ERZURUM İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:82.497,93 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):41.248,97 TLSatış Tarih: 27.07.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):41.248,97 TLSatış Tarih: 06.08.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ERZURUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2175 ESAS Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda özellikleri yazılı taşınmazın açık arttırma sureti ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması ve ya adresleri bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI : Erzurum ili Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 718 Ada, 77 parsel, 44 cilt, 4363 sahitede kayıtlı 262,50 m2 yüzölçümlü, Kat mülkiyetli, 10/160 arsa pay/payda, Bağ. Böl 4 Nitelik Meskenin tamamıdır. HALİHAZIR DURUMU ; Satışa konu yer; Erzurum İli Yakutiye llçesi,Gez Mahallesi, ada no:718, parsel no 77,1.katta yer alan 4 bağımsız bölüm numaralı daire; 262,50 m2 yüzölçümlü, mesken niteliğindeki bağımsız bölümdeki dairesidir. Taşınmaz Erzurum Gez Mahallesi Otel Oral altı ana cadde üzerinde Terminal Caddesi Hakkıoğlu Apartmanı Umudum unlu mamulleri üst katında I.kat, 4 bağımsız bölüm numaralı dairedir. Bina betonarme karkas, çatılı, içerden ve dışardan sıvalı ve boyalı dış cephesi beyaz çimentolu taraklı mozaik kaplamalı, merdivenleri mermer kaplamalı, duvarları saten alçı sıvalı saten boyalıdır.Çelik kapılı, iki oda, bir salon, mutfak, banyo, Wc ve girişten ibaret olup, oda tabanları ahşep parke kaplamalı, ıslak zeminleri ise seramik kaplı, kapı ve pencere doğramaları cilalı ahşap doğramalı ve ısı camlıdır, dogalgazla ısıtılan daire kombili olup 100 m2 olup, şehir merkezine yakındır. TAŞINMAZIN KIYMETİ ; 77 parsel nolu taşınmaza 82.497,93-TL kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI Erzurum ili Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 718 Ada, 77 parsel, Birinci satış 27/07/2010 günü saat 10:00-10:10 saatleri arasında Erzurum 3. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 06/08/2010 günü Erzurum 3.icra Dairesinde aynı saatler arasında açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, İhale Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı ve masrafları alıcıya ait olup Tellaliye Resmi Tapu Satım Harcı ve birikmiş vergi borcu satış bedelinden ödenecektir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mehil müddeti içinde ödenmediği takdirde icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek 2 ihale arasındaki farktan ve geçen günlerin temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın Müdürlüğümüzce kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname ilanı gazetede yayınlandığı tarihten itibaren Müdürlüğümüzde açık bulundurulacak ve masrafı verildiği takdirde isteyene bir örneği gönderilecektir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2175 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 07/06/2010 (İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir d. 49948