Eskişehir Odunpazarı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Eskişehir
İlçe:Odunpazarı
Kurum:T.C. ESKİŞEHİR 1. SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2017/5
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Eskişehir Odunpazarı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:135.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):67.500,00 TLSatış Tarih: 10.07.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):67.500,00 TLSatış Tarih: 21.08.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ESKİŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahal lesi 5332 ada 16 parselde 183,00.- m2 alanlı arsa olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde bahçe içinde 50,00 m2 alana oturan kısmi bodrumlu tek katlı eski mesken yapısı vardr. Mesken yapısı hol, 2 oda, mutfak ve bölümlerinden ibarettir. Yapı boş olup kullanılmamaktadır. Eski ve oldukça bakımsızdır. Gelişmekte olan bölgedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi giriş kapısına 670,00.- metre mesafededir. Adresi : Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak No:8 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 183,00 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam iki kat (B-2) mesken sahasına isabet etmektedir Kıymeti :135.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi 1. Satış Günü : 10/07/2017 günü 10:00 -10:10 arası 2. Satış Günü : 21/08/2017 günü 10:00 -10:10 arası Satış Yeri : 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Eskişehir Adalet Sarayı 2.kat 271 nolu oda Satış şartlan : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Hissedarların ihaleye iştirak etmeleri halinde hissesi % 20 nin üzerinden olan hissederlar teminatsız olarak ihaleye katılabilir. Hissesi % 20 den aşağı olanların % 20 teminatlarını tamamlayarak yatırdıkları takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir. Dışarıdan ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar teminat yatırmak zorundadır. Aksi takdirde teminat alınmayacağı gibi ihaleye iştirak edemezler. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/05/2017 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın:600256 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de www.bik.gov.tr